تعبیر خواب شمشیر و شمشیر زدن

با تعبیر خواب شمشیر، تعبیر خواب شمشیر زدن (شمشیر کشیدن)، تعبیر خواب انواع شمشیر (جنس‌ها مختلف) و تعبیر خواب شمشیر شکسته همراه ما باشید.
تعبیر خواب شمشیر

ستاره | سرویس سرگرمی – شمشیر وسیله‌ای است که در گذشته سلاحی جنگی محسوب می‌شده است. اما امروزه دیگر آنچنان استفاده‌ای ندارد و فقط جنبه تزیینی پیدا کرده است. البته سلاح‌های سرد دیگری مانند قمه و چاقو جایگزین شمشیر شده و دیدن آن‌ها در خواب می‌تواند تعبیری مانن شمشیر داشته باشد. قمه معمولا در درگیری‌های خیابانی یا در مراسم قمه زنی محرم استفاده می‌شود. با تعبیر خواب شمشیر همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب شمشیر - تعبیر خواب گردن زدن با شمشیر - تعبیر خواب شمشیر ذوالفقار

 

تعبیر خواب شمشیر

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شمشیر، مردی قوی، خوش‌کلام و سخنور است.

تعبیرهای شمشیر عبارتند از: 


 • فرزند
 • حکومت
 • محبت
 • منفعت
 • پیروزی

 

ابن سیرین گوید:

 • تعبیر شمشیر در غلاف، زن می‌باشد، ولی اگر بدون غلاف باشد تعبیرش مال و اموال و حکومت و فرمانروائی است.
 • اگر ببینی شمشیر را به کمر بسته‌ای، عمر تو طولانی می‌شود. اگر ببینی شمشیر به گردن خودت انداخته‌ای، در سرزمینی حکومت می‌کنی.
 • اگر ببینی شمشیرهای فراوانی داری یا اینکه به تو داده‌اند، توانگر و ثروتمند می‌شوی.
 • اگر ببینی شمشیر را از تو گرفته‌اند، از کار بر کنار می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها از آسمان فرود آمده‌اند و در دستانشان چراغ و شمشیر می‌باشد، صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی.

 

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • شمشیر در خواب‌های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می‌کنند.
 • دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد.
 • معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می‌شناسید، اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی‌دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است.
 • اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کار‌ها می‌تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد.
 • معبران نوشته اند که شمشیر برهنه به معنای کلام و سخن است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.
 • شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است.
 

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید، نشانه آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می‌آورید.
 • اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می‌گیرد، نشانه آن است که در رقابت با دیگران پیروز می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می‌کنند، نشانه آن است که جنگ و جدال‌ها با خطر همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب انواع شمشیر (جنس مختلف)

 • آهنی

ابن سیرین گوید: اگر ببینی شمشیر آهنی داری، کار تو قوت می‌گیرد.

 • جواهرنشان

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری، اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.

 • طلا

ابن سیرین گوید: اگر ببینی شمشیر طلا داری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

 • بلوری

ابن سیرین گوید: اگر ببینی شمشیر بلوری داری، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 • مروارید

ابن سیرین گوید: اگر ببینی شمشیری از مروارید داری، از علما و دانشمندان به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب شمشیر زدن

ابن سیرین گوید:

 • اگر ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و قصد دارد کسی را بزند، حرفی که دربارۀ آن فکر کرده است را به کسی می‌گوید.
 • اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.
 • اگر ببینی کسی را با شمشیر زده‌ای ولی اثر نکرد، نسل تو منقطع و قطع می‌گردد.

مطیعی تهرانی: اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می‌گوید که سخنی ناصواب می‌گوئید و دیگران را می‌آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می‌رسانید یا دل کسی را می‌شکنید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی.
 • اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت.

 

تعبیر خواب شمشیر برای زن

ابن سیرین گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که شمشیر در دست گرفته است، صاحب فرزند پسر می‌شود.
 • ‌اگر زنی در خواب ببیند که شمشیرش در غلاف شکسته است، فرزندش در شکم سقط شده و میمیرد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی به زن تو نیزه یا شمشیر داده است، زن تو فرزند پسر به دنیا می‌آورد. 

 

تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب شمشیر شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شمشیر شکسته در خواب، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است.

کتاب سرزمین رویاها

یک شمشیر شکسته: اضطراب و دردسر بزرگ

 

تعبیر خواب شمشیر (کتاب سرزمین رویاها)

 • خواب شمشیر بازی: برای شما اتفاقات بسیار جالب رخ خواهد داد.
 • دیگران با شمشیر می‌جنگند: ناکامی در عشق
 • دشمنان شما با شمشیر می‌جنگند: مراقب دوستان حسود باشید.
 • شما شمشیر بازی می‌کنید: از مشکلات و موانع بسیاری عبور خواهید کرد.

 

شمشیر در خواب ممکن است به صورت‌های مختلف دیده شود. گردن زدن با شمشیر، کشتن به وسیله شمشیر، شمشیر دولبه، چوبی، قدیمی و … از خواب‌های متداول دیده شده با محوریت شمشیر است. از اینکه با تعبیر خواب شمشیر یا قمه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. چنانچه نیاز به تعبیر رویای خود دارید می‌توانید آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام من چند وقتی هست که خواب کارد یا شمشیر میبینم مثلا یکی دو هفته پیش خواب دیدم توی یه مسابقه شرکت کردم دو تا رقیب دارم هر سه تامون چاقو داشتیم دور میز نشسته بودیم هر نفر دو تا چاقو داشت و با هم مبارزه میکردیم ولی خشن نبود من دست یکیشون بریدم بعد عذرخواهی کردم بلند شدم گفتم شما ادامه بدید بعد یکیشون پیروز شد و بهش فک کنم جایزه دادن.
  یکی دو روز پیشم خواب دیدم یه جایی هستم کلی مجسمه قدیمی از پادشاهان و شاهزادها هست بعد دو تا شاهزاده زنده شدن میخواستن پادشاه بشن ولی آدمای خوبی نیستن منم شمشیرم برداشتم هرکدومشون اومد سمتم باشمشیر سرش قطع کردم.
  اگه میشه تعبیر دوتاش بهم بگید
  خیلی ممنون

  • سلام! خوابتان حاکی از روحیه ی رقابتی شماست و اینکه چگونه تمایل دارید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که نیازست شل کنید و مسیری متفاوت در زندگی تان پیش بگیرید. در مورد مدعی شدن (دفاع) از حق تان و ایستادن پای گفته تان، میلی ندارید. در نتیجه، اعتبارتان را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر: نیازست پرخاشجوتر باشید. تعبیر دیگر: بیانگر جنبه ای از خودتان است که با آن درگیر هستید. آنچه درون تان با آن می جنگید را در نظر گیرید! گویای خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من دست یکیشون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • من دست یکیشون بریدم بعد عذرخواهی کردم بلند شدم گفتم شما ادامه بدید بعد یکیشون پیروز شد و بهش فک کنم جایزه دادن.
    یکی دو روز پیشم خواب دیدم یه جایی هستم کلی مجسمه قدیمی از پادشاهان و شاهزادها هست بعد دو تا شاهزاده زنده شدن میخواستن پادشاه بشن ولی آدمای خوبی نیستن منم شمشیرم برداشتم هرکدومشون اومد سمتم باشمشیر سرش قطع کردم.
    اگه میشه تعبیر دوتاش بهم بگید
    خیلی ممنون

    • در ادامه: احساس عقب کشیدن می کنید. از گرفتن کمک از دیگران سر باز می زنید. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند. حاکی از اینست که توانایی ها و خودتان را دستکم می گیرید. لازمست ازینکه خود را با دیگری مقایسه کنید، دست بردارید. آنچه این مجسمه می نمایاند را در نظر بگیرید و اینکه چگونه خودتان را تحقیر می کنید! تعبیر دیگر: یعنی از پذیرش واقعیت چیزها سر باز می زنید. می ترسید تصویر خوبی از خودتان ارائه نکنید. در آستانه ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید).

 3. سلام من خواب دیدم با خواستگارم که دوستش دارم، داشتیم به مکانی میرفتیم و تو خوابم ما ازدواج کرده بودیم و دوتا بچه پسر هم داشتیم، به اون مکان که رسیدیم اونجا یه خونه چوبی بود که آدمهای دیگه ای هم اونجا بودن و بعد اون میخواست با یه کسی با شمشیر مبارزه کنه و تو این مبارزه یکی باید میمیرد، اونجا دوتا شمشیر جواهرنشان و زیبا بود که با جواهرات آبی و سبزآبی روشون کار شده بود و متعلق به من و خواستگارم بودن و در اون لحظه حس این رو داشتم که ملکه و پادشاه هستیم، و بعد ازش پرسیدم میخواد با شمشیر من مبارزه کنه یا شمشیر خودش اما براش فرقی نداشت ولی از اونجای که شمشیر من ظریف تر بود، شمشیر خودشو ورداشتم و بهش دادم که با اون راحت تر باشه، بعدم از خواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. گویای جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال تان باشد. چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آدمهای دیگه ای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

ستاره
Logo