تعبیر خواب گوش – دیدن گوش در خواب تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب گوش، تعبیر خواب نداشتن یا افتادن گوش، تعبیر خواب گوش های غیر طبیعی (کوچک یا بزرگ)، تعبیر خواب حشره در گوش و تعبیر خواب جرم گوش همراه ما باشید.
تعبیر خواب گوش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – گوش یکی از اعضای بدن است که به خودی خود در خواب دیده نمی‌شود. منظور از تعبیر خواب گوش در واقع رخدادی است که گوش نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند. مانند وارد شدن جسمی به گوش یا بریدن قسمتی از گوش یا کل آن. حتی در برخی موارد افراد به دنبال تعبیر خواب جرم گوش نیز هستند چرا که خارج شدن محتویات داخل گوش را در خواب‌های خود دیده‌اند.

 

تعبیر خواب گوش - تعبیر خواب حشره در گوش - تعبیر خواب گوش خونی

 

تعبیر خواب گوش

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای گوش عبارتند از:

 • زن
 • دختر
 • دوست
 • یار و رفیق
 • پسر
 • غلام
 • بیم و ترس

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی گوش و چشم و دهان تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.

 

تعبیر خواب گوش غیر طبیعی

 • گوش بزرگ

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری، می‌کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده‌اید وقوف می‌یابید.
 • این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می‌کنند و بد می‌گویند و حرف بسیار خواهند زد.
 
 • گوش کوچک
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود.
 
 • یک گوش بزرگ و دیکری کوچک

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر ببینید یک گوش شما، بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می‌شوید و نمی‌دانید چه تصمیمی بگیرید، و اعمالی ضد و نقیض می‌کنید که خودتان به عدم هماهنگی کار‌هایتان توجه می‌یابید.

 

تعبیر خواب حشره در گوش

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است، شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

 

تعبیر خواب خروج جانور از گوش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ گوش تو ماری بیرون آمده است، فرزندت دشمن تو می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب افتادن گوش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوش تو افتاده است، زن خود را طلاق می‌دهی یا دختر تو از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به زودی از دنیا می‌روی.

 

تعبیر خواب نداشتن گوش

مطیعی تهرانی می‌گوید: نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است. و اگر بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش را ندارد، در کارش نیرنگ می‌کنند و او را فریب می‌دهند.

 

تعبیر خواب سوراخ گوش

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او تهمت می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

 

تعبیر خواب گوش درد

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوش‌درد داری، از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.

دیدن رویای گوش، از جمله خواب‌های متداول است که تفاسیر ومعانی مختلفی برای آن بیان شده است. توصیه می‌شود برای تعبیر خواب‌هایی با این مضمون به تعابیر اسلامی و کهن همچون امام صادق (ع) و ابن سیرین رجوع شود. از اینکه با تعبیر خواب گوش و موارد مربوط به آن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo