تعبیر خواب نامه (خواندن و نوشتن نامه)

با تعبیر خواب نامه، تعبیر خواب خواندن نامه، تعبیر خواب نوشتن نامه، تعبیر خواب نامه از بزرگان (بزرگ می‌تواند شهید، امام زمان یا پادشاه باشد) و تعبیر خواب نامه باز و بسته همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نامه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – صرف دیدن نامه در خواب تعبیری نداشته و تفسیر آن بر حسب محتویات درون نامه انجام می‌گیرد. نامه یکی از وسایل اطلاع رسانی در گذشته بوده که امروزه کارایی‌های دیگری پیدا کرده است. بسیاری در خواب مشاهده می‌کنند که نامه از طرف خدا، امام زمان، شهید یا بزرگی است و برخی خود پاکت نامه را مشاهده می‌کنند. معبرین کهن تعابیر مختلفی برای دیدن نامه در خواب بیان کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب نامه - تعبیر خواب نوشتن نامه

 

تعبیر خواب نامه

مطیعی تهرانی:

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب، ولی در خواب واکنش شما، که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می‌کند.

اگر در خواب نامه‌ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روز‌های آینده یک شادی برای، شما می‌رسد و به موفقیت می‌رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می‌یابید یا بالاخره، مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می‌رسد.

 • نامه سربسته

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی نامۀ سربسته داری، حرفی پنهانی را می‌شنوی.

کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد.

 • نامه باز

ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، حرف فاش و آشکاری را می‌شنوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نامه‌ای را باز کرده‌ای، بی‌غم و اندوه می‌شوی.

بنر-هومکا-ستاره

کتاب سرزمین رویاها:

 • یک نامه دریافت می‌کنید: پول بدست می‌آورید

 • از همسرتان یک نامه دریافت می‌کنید: شکست و ناکامی برای مخالفانتان از معشوقتان نامه دریافت می‌کنید: نامزدی

 • یک نامه از طرف یک دوست دریافت می‌کنید: درآمد شما بسیار خوب خواهد بود.

 • نامه‌ای از طرف فرزند خود دریافت می‌کنید: امنیت مالی

 • نامه‌ای از طرف اعضاء فامیل: از خطر فعلی خواهید جهید.

 • نامه‌ای از طرف یکی از طرفداران: یک ازدواج پرمنفعت

 • یک نامه مربوط به کار: در هر کاری احتیاط کنید.

 • یک نامه محتوی پول دریافت می‌کنید: امیدهایتان برآورده می‌شوند.

 • به مردی که برای قانون کار می‌کند نامه میدهید: بدشانسی

 • یک نامه جالب را می‌خوانید: آسایش برای یک مدت طولانی

 • روی یک نامه تمبر یا مهر می‌زنید: در کارهایتان به موفقیت می‌رسید.

 • یک نامه را پاره می‌کنید: یک رقیب عشق شما را از چنگالتان در می‌آورد.

 • یک نامه مربوط به کار را مچاله می‌کنید: موانع غیرقابل عبور بر سر راهتان پدیدار می‌شود.

 • یک نامه پست می‌کنید: خبر‌های بسیار جالب و خوشایند

 • دیگران نامه شما را می‌خوانند: احتیاط کنید فریب نخورید

 • یک بخشنامه: پیشرفت در کار

 • یک نامه می‌فرستید: مراقب باشید رازهایتان فاش نشود.

 • یک نامه برای همسرتان می‌فرستید: شادی بزرگ

 • برای معشوقتان نامه می‌نویسید: ازدواج

 • برای یک دوست نامه می‌نویسید: به یک سفر بسیار طولانی خواهید رفت.

 • برای بچه‌ها نامه می‌فرستید: آینده‌ای شاد و پراز لذت خواهید داشت.

 • برای بستگان خود نامه می‌نویسید: مشاجره در فامیل

 • برای یکی از طرفداران خود نامه می‌نویسید: بر مخالفان خود غلبه خواهید کرد.

 • یک نامه اداری می‌فرستید: گرفتاری و دردسر

 • شما یک نامه عاشقانه می‌نویسید: شادی بزرگ

 • یک نامه عاشقانه را می‌خوانید: خبر‌های خوش

 • تعداد زیادی نامه عاشقانه دریافت می‌کنید: راستی و صداقت یکی از خصایص عالی است که نباید فراموش شود

 • نامه‌های عاشقانه را پاره می‌کنید: ناکامی

 • نامه‌ها عاشقانه را جمع آوری می‌کنید: حقیقت را می‌فهمید

 

تعبیر خواب نامه بر اساس محتوای درون آن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در نامه سخن خوب و خیری نوشته شده است، حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر سخن بد و شری نوشته شده است، حاجت و خواسته تو برآورده نمی‌شود و کار تو به نتیجه نمی‌رسد.

 

تعبیر خواب دریافت نامه از بزرگان

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی «پادشاه» نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر سخنانش ناخوشایند باشد، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.

 • اگر ببینی شخص بزرگ و زاهد و پرهیزکاری به تو نامه‌ای داده است، آن شخص تو را پند و اندرزی می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسرافیل به تو نامۀ مهر شده‌ای داده است، به زودی از دنیا می‌روی.

آنلی بیتون:

 • اگر در خواب نامه‌ای سفارشی دریافت کنید، نشانه آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی، دوستی‌های دیرپا را از هم می‌گسلد.

 • اگر دختری خواب ببیند نامه‌ای سفارشی دریافت می‌کند، علامت آن است که به او پیشنهاد می‌شودو در مقابل گرفتن درآمد کافی، تن به کار‌هایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد.

لوک اویتنهاو:

دریافت کردن نامه: ثروت‌هایی که در آینده خواهید داشت.

 

تعبیر خواب خواندن نامه

اگر شخص بیسوادی ببیند بعد از باز کردن نامه، آن را خوانده است، عزت و جاه به دست می‌آورد، ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌رود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا  و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی به حساب خویش ‍ کافی هستی (اسرا-۱۴)

لیلا برایت:

خواندن نامه‏ ى عاشقانه در خواب، نشانه شنیدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ ى غم‏انگیز در خواب، به معنای اتفاقات ناگوار است. 

لوک اویتنهاو:

خواندن نامه: ازدواج

 

تعبیر خواب نوشتن نامه

مطیعی تهرانی:

 • چنان چه در خواب ببینید نامه‌ای به دوستان می‌نویسید امیدی در شما ایجاد می‌شود و حالت انتظار در شما، پیدا خواهد شد.

 • اگر دیدید نامه‌ای اداری می‌نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره‌ای از، کارهایتان باز می‌شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می‌آید.

ابن سیرین می‌گوید: اگر شخص درستکاری هستی و در خواب ببینی نامۀ شخصی بزرگ و رئیس را برایش می‌نویسی، تعبیرش خیر و منفعت می‌باشد، ولی اگر «فاسق» هستی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی.

لوک اویتنهاو:

نوشتن نامه: خبر‌های جالب

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ ى عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته ‏ى فردی خواهید شد.

از اینکه با تعبیر خواب نامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo