تعبیر خواب چاپ و کپی

با تعبیر خواب چاپ، تعبیر خواب چاپگر (پرینتر)، تعبیر خواب چاپخانه، تعبیر خواب چاپ کردن (موضوعات منکراتی و موضوعات مذهبی) و تعبیر خواب چاپ کردن عکس همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چاپ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب چاپ لازم به ذکر است که چاپ، فتوکپی، زیراکس و … از جمله تجهیزاتی هستند که در قرون اخیر اختراع شده و کاربردهای فراوانی نیز یافته‌اند. البته تاریخچه چاپ کهن‌تر بوده ولی آنچه که در خواب دیده می‌شود مختص زمان حال است. بسیاری از ما در رویا مشاهده کرده‌ایم که در حال چاپ هستیم. اینکه چه موضوعی را چاپ می‌کنیم بیانگر مفهوم اصلی رویاست. چاپ اعلامیه، کارت دعوت، جزوه امتحان هر کدام معانی متفاوتی خواهند داشت. در ادامه با تعبیر خواب چاپ همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب چاپ - چاپ کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چاپخانه

معبرین غربی می‌گویند: به طور کلی چاپخانه در خواب نمادی از انرژی است. اگر به چاپخانه رجوع کردید و آن‌ها نتوانستند آنچه شما می‌خواهید را چاپ کنند به معنای انرژی متوقف شده شما یا ناتوانی در انجام پروژه کاری است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند.

  • اگر دیدید در یک چاپ خانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کندخبری مهم به گوش شما می رسد یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید.

 

تعبیر خواب پرینتر (چاپگر)

معبرین غربی می‌گویند: پرینتر در خواب بیانگر تحقق برنامه‌های بیننده رویاست. شما تمایل به بیان افکار و عقاید خود هستید تا دیگران بتوانند آن را درک کنند.

 

تعبیر خواب چاپ کردن

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

چنانچه در خواب دیدید که خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید عمل شما چنان است که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید و پیش قدم می شوید. و او کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد.

اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد مثل کارت ویزیت، فاکتور و یادداشت در بیداری پولی به شما می رسد.

  • چاپ منکرات

چنان چه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است مثل اسکناس، ورق بازی و عکس های زشت و صور قبیحه خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید.

  • چاپ کتب دینی

حال اگر ببینید کتب خوب مثل قران،نهج البلاغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنیدخواب شما می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است.

 

تعبیر خواب چاپ کردن عکس

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید، چنان چه عکسی که چاپ می کنید چهره آشنا باشد با دوستی که مدت‌ها است او را ندیده اید ملاقات خواهید داشت.اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد و چنان چه قیافه ای نا آشنا داشته باشد از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید یا کاری به شما محول می گردد.

خواب و رویا مجموعه‌ای از نمادها هستند که با ترکیب معانی هر یک از آن‌ها در کنار هم می‌توان به نتیجه‌ای صحیح رسید. اگر رویای با مضمون چاپ، زیراکس، کپی و … مشاهده کردید می‌توانید با ارسال برای ما از تعبیر آن آگاه شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo