انشا مقایسه کفش با پا، سنگریزه، جاکفشی و پای مصنوعی

انشا درباره مقایسه کفش با پا، با سنگریزه، با جاکفشی و با پای مصنوعی به روش سنجش و مقایسه، پیدا کردن شباهت ها و تفاوت های کفش با این چهار موضوع است که متنی ذهنی می‌آفریند.

انشا مقایسه کفش با پا، سنگریزه، جاکفشی و پای مصنوعی

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – برای نوشتن متن ذهنی از روش های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش ها سنجش و مقایسه است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط میان دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب چند انشا درباره مقایسه کفش با پا، با سنگریزه، با جاکفشی و با پای مصنوعی به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم تا ارتباط آن‌ها و تفاوت و شباهت هایشان را با هم بررسی کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه کفش با پا، با سنگریزه، با جاکفشی و با پای مصنوعی (سنجش و مقایسه)

 

انشا درباره مقایسه کفش با پا، با سنگریزه، با جاکفشی و با پای مصنوعی به روش سنجش و مقایسه

مقایسه کفش با پا

مقایسه کفش با پا کمی سخت به نظر می‌رسد چرا که ما همیشه این دو را در کنار همو با هم تصور کرده ایم. به نوعی مکمل هم هستند و از این جهت هرگز به مقایسه آن ها نیندیشیده ایم. 

پا وظیفه راه رفتن انسان را به عده دارد و کفش وظیفه حفاظت از پا را. پا با پیچیدگی های بدن انسان آفریده خداوند است و کفش ساخته بشر. پا گاهی خسته می‌شود، گاهی آسیب می بیند، کفش ها هم پس از مدتی استفاده کهنه می شوند و در صورتی که از آن ها خوب مراقبت نکنیم از بین می روند.

پا به طور معمول همیشه همراه انسان است اما کفش ها عوض می شوند و کفش های نو جای آنها را می گیرند. 

 

مقایسه کفش با سنگریزه

پا عضوی برای حرکت و به جلو رفتن است. ما با پاهایمان می‌توانیم راه برویم، بدویم یا برقصیم… اما سنگ ها موجوداتی سخت و بدون حرکت هستند.

سنگریزه ها موجوداتی آزاد و رها هستند اما پا عضوی از یک بدن است و وجود مستقلی ندارد. 

سنگریزه ها گاهی توی یک کفش می‌روند و برای راه رفتن پاها مزاحمت ایجاد می‌کنند اما گاهی هم راه رفتن روی آن ها مخصوصا در کنار دریا آرامش بخش است. حتی گاهی از سنگریزه های داغ برای ماساژ کف پا استفاده می شود.

 

انشا درباره مقایسه کفش با سنگریزه

 

مقایسه پا با جا کفشی

جا کفشی ها از جنس های مختلفی ساخته شده اند. چوب، فلز و … اما پاهای انسان ها ساختار مشخصی دارند اگرچه ظاهرشان کمی با هم فرق داشته باشد. پاها آفریده خداوند هستند اما جاکفشی را انسان ها می‌سازند. یک جاکفشی، کفش های مختلفی در خود جای می‌دهد و هر بار این کفش ها عوض می‌شوند. اما ساختار پا قابل تغییر نیست و آسیب رسیدن به آن، درد و مشکلات زیادی را برای صاحبش به همراه دارد.

 

مقایسه پا با پای مصنوعی

شاید بتوان گفت سنجش و مقایسه پا با پای مصنوعی آسان ترین موضوع انشایی است که می‌توان نوشت. اگر چه هر دو برای راه رفتن انسان ساخته شده اند اما تفاوت هایشان قدرت و علم پروردگار را نشان می‌دهد. ساختار پیچیده یک بدن زنده، پاهایی با استخوان ها، مفصل ‌ها و تاندون ها و … چیزی نیست که انسان بتواند به راحتی بسازد و جایگزین یک پای واقعی کند. پاهای مصنوعی ظاهری شبیه به پا دارند اما خون در آن‌ها جریان ندارد. سیستم عصبی ندارند و حتی پیشرفته ترین آن ها انعطاف و سرعت حرکت و ارتباط با مغز انسان را ندارد. اگر چه یک پای مصنوعی، دیگر درد هم ندارد و خسته نمی‌شود. 

 

مطالب پیشنهادی:

ستاره
Logo