انشا درباره مقایسه میز با درخت، با برده، با دیکتاتور

نوشتن انشا درباره مقایسه میز با درخت، با برده، با دیکتاتور به روش سنجش و مقایسه با دقت و توجه به ویژگی هر کدام از این موضوعات و یافتن شباهت ها و تفاوت آن ها صورت می‌گیرد.

انشا درباره مقایسه میز با درخت

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – برای نوشتن متن ذهنی از روش های مختلفی می‌توان استفاده کرد. یکی از این روش ها سنجش و مقایسه است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط میان دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب چند انشا درباره مقایسه میز با درخت، با برده، با دیکتاتور به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم تا ارتباط آن‌ها و تفاوت و شباهت هایشان را با هم بررسی کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه میز با درخت، با برده، با دیکتاتور به روش سنجش و مقایسه

 

انشا درباره مقایسه میز با درخت، با برده، با دیکتاتور به روش سنجش و مقایسه

مقایسه میز با درخت

درخت ها در حال رشد و پیشرفتند اما میزها ثابت می‌مانند و رشد نمی کنند.

میزها ریشه ندارند. می‌توان آن ها را بلند کرد و به هر جا برد. اما درخت ها در خاک ریشه دارند و قابل حمل و جابجایی نیستند.

درخت ها اکسیژن تولید می‌کنند و هوا را تمیز می‌کنند. میزها تاثیری در محیط زیست ندارند.

میزها با انسان ها همراه می شوند، درخت ها با پرندگان و آسمان.

 

انشا مقایسه میز با درخت

 

مقایسه میز با برده

بردگان موجوداتی برای بهره برداری دیگران هستند، میزها نیز برای استفاده دیگران ساخته شده اند.

برده ها رای و نظری ندارند و کسی به خواسته آن ها توجه نمی‌کند، مثل میزها که صدایی از خود ندارند.

میزها از اصل و ریشه درختی خود جدا شده اند تا به شکل مورد نظر مصرف کنندگان در بیایند، بردگان نیز  کرامت و اصالت انسانی شان گرفته شده تا مورد سوء استفاده صاحبانشان قرار گیرند.

 

انشا مقایسه میز با دیکتاتور و برده به روش سنجش و مقایسه

 

مقایسه میز با دیکتاتور

میزها با اطاعت و سکوتشان صاحبان خود را مغرور می‌کنند، دیکتاتورها دیگران را به اطاعت از خود وا می‌دارند و به کسی اهمیت نمی‌دهند.

دیکتاتورها پر سر و صدا هستند و مدام فریاد می‌کشند. میزها ساکت می‌نشینند و به دیگران گوش می کنند.

دیکتاتورها از همه سوء استفاده می‌کنند و به دنبال بهره برداری از دیگرانند. میزها برای بهره برداری دیگران ساخته شده اند. 


کاربران عزیز؛ شما نیز شباهت ها و تفاوت هایی که به ذهنتان می‌رسد را در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» با ما و سایر خوانندگان ستاره به اشتراک بگذارید. پیشنهاد می‌کنیم نمونه انشاهای مقایسه ای (انشا به روش سنجش و مقایسه) و انشا درباره مقایسه آیینه با آدم خودشیفته به روش سنجش و مقایسه را نیز بخوانید و ایده های بیشتری برای نوشتن انشا به این سبک بگیرید. 


ستاره
Logo