انشا مقایسه خواب با روزهای تعطیل و شب امتحان

برای نوشتن انشا درباره مقایسه خواب با روزهای تعطیل و با شب امتحان به روش سنجش و مقایسه شباهت ها و تفاوت های خواب را با روزهای تعطیل و شب های امتحان پیدا کرده و بنویسید.

انشا مقایسه خواب با روزهای تعطیل

ستاره | سرویس هنر – یکی از روش های نگارش متن ذهنی سنجش و مقایسه دو موضوع است. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان آن‌ها برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. کشف روابط میان دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. از این رو در این مطلب دو انشا درباره مقایسه خواب با روزهای تعطیل و با شب امتحان به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم که ارتباط آن‌ها و تفاوت و شباهت هایشان را با هم کشف کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه خواب با روزهای تعطیل و با شب امتحان به روش سنجش و مقایسه

انشا مقایسه خواب با روزهای تعطیل

 

انشا درباره مقایسه خواب با روزهای تعطیل و با شب امتحان به روش سنجش و مقایسه

مقایسه خواب با شب امتحان

سنجش و مقایسه ی شب امتحان با خواب، بیشتر تضاد این دو امر را به ما نشان می‌دهد. شب امتحان زمان هوشیاری و تلاش است اما خواب وقتی برای استراحت و سکون. شب امتحان همراه با اضطراب و هیجان است اما خواب همراه با بی خیالی.

اما شباهت شب امتحان با خواب هم جالب است. تا به حال به آن فکر کرده اید؟ به نظر من همانطور که وقتی در بیداری به اندازه کافی تلاش کرده ایم و از روزی که گذرانده ایم راضی تریم و خیالمان آسوده تر است خواب راحت تری داریم،  اگر در طول سال به اندازه کافی تلاش کرده باشیم شب امتحان هم احساس راحتی بیشتری داریم و برای ما راحت تر می‌گذرد.

 

انشا درباره مقایسه خواب با روزهای تعطیل و با شب امتحان به روش سنجش و مقایسه

 

مقایسه خواب با روزهای تعطیل

سنجش و مقایسه ی خواب با روزهای تعطیل بیشتر بر پایه شباهت های این دو امر است. روزهای تعطیل اغلب زمانی برای استراحت و بی خیالی است. پس از یک هفته تلاش و تکاپو، روزهای تعطیل می‌توان گوشه ای لم داد و استراحت کرد. مثل خواب که پس از ساعت ها بیداری و خستگی، از راه می‌رسد تا بدن‌مان در راحتی قرار بگیرد و ذهنمان از شلوغی های روز دور شود و استراحت کند. 

بعد از یک خواب خوب و کافی، انرژی بیشتری برای شروع روز دوباره داریم، مثل یک روز تعطیل آرام و خوب، که ما را برای آغاز هفته بعد آماده می‌کند.

خواب و روزهای تعطیل، هر کدام تا حدی به ما «آزادی» می‌دهند. در روزهای تعطیل می‌توانیم هر چقدر خواستیم بخوابیم یا بازی کنیم. می‌توانیم کارهای مورد علاقه مان را انجام دهیم یا به جاهایی که دوست داریم برویم. در خواب هم رویاها به سراغ ما می‌آیند. بسیاری از ما آرزوهایمان را نیز در خواب می‌بینیم!

اما جالب ترین شباهتی که میان خواب و روزهای تعطیل به ذهنم می‌رسد این است که وقتی شرایط مناسبی نداشته باشی، هیچکدامشان حالت را خوب نمی‌کند. روزهای تعطیل را در حسرت کارهایی که قادر به انجام آن نیستی می‌گذرانی و به غصه هایت فکر می‌کنی، شاید هم فکر می‌کنی که روزهای تعطیل روزهایی است که نمی‌توانی کار کنی و پول در بیاوری و همین روزها جیبت را خالی تر می‌کند. خواب هم زمانی که حال مناسبی نداری تبدیل به کابوس می‌شود و تشویش ها و نگرانی هایت را با بدترین تصویرها به تو نشان می‌دهد.

 


ستاره
Logo