انشا درباره مقایسه آیینه با غبار به روش سنجش و مقایسه

انشا درباره مقایسه آیینه با غبار به روش سنجش و مقایسه یکی از موضوعات انشا متن ذهنی است که با قیاس و درک ارتباط، شباهت ها و تفاوت های غبار و آینه نوشته می شود.

انشا درباره مقایسه آیینه با غبار به روش سنجش و مقایسه

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – روش جانشین سازی و روش سنجش و مقایسه روش هایی برای نگارش متن ذهنی هستند که توانمندی های ذهن و خیال را پرورش می‌دهند. منظور از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند میان پدیده ها و کشف روابط میان دو موضوع برای درک شباهت ها و تفاوت های آن‌هاست. مقایسه کردن موضوعات با هم، پیوند زدن آن‌ها با هم است. کشف روابط دو امر ظاهرا بی ربط، نوشته ذهنی را جذاب می‌سازد. در این مطلب یک انشا درباره مقایسه آیینه با غبار به روش سنجش و مقایسه نوشته ایم که ارتباط آن‌ها را به کمک تخیل با هم کشف کنیم. 

 

انشا درباره مقایسه آیینه با غبار به روش سنجش و مقایسه

آیینه ها سعی در نشان دادن دارند، غبارها می خواهند همه چیز را پنهان کنند.

آیینه روشن است و نور را منعکس می‌کند. غبار سیاه و کدر است و با نور مقابله می‌کند.

آینه ها صاف و منسجم هستند اما غبارها حقیر و متلاشی. 

غبارها روی همه چیز می‌نشینند و با همه همنشین می‌شوند، آیینه ها هویت مستقلی دارند.

آب با غبار دشمن است و باعث نابودی آن می‌شود، اما با آینه دوست است و او را زلال و تازه می‌کند.

آینه برای انسان ها عزیز و ارزشمند است آنقدر که آن را قاب می‌گیرند و در اندازه های کوچک و بزرگ در همه جا نگهداری می‌کنند. اما هیچکس غبارها را که منبع آلودگی و بیماری هستند دوست ندارد و همه سعی در از میان بردن آن ها دارند. 

آینه به دست انسان ها ساخته می‌شوند و برای ساخت آن زحمت زیادی لازم است، اما غبارها در همه جا پیدا می‌شوند.

آیینه ها کاربرد فراوانی دارند، اما غبار فاقد کاربرد است. 


کاربران عزیز ستاره؛ شما می توانید انشا درباره مقایسه آیینه با آدم دروغگو به روش سنجش و مقایسه و انشا درباره مقایسه آیینه با چهره به روش سنجش و مقایسه را نیز بخوانید و ایده های بیشتری برای نوشتن به این روش بیابید. 


ستاره
Logo