فیلمی از تقلب در شمارش آرا انتخابات آمریکا!

کارکنان یک مرکز شمارش آرا بی خبر از پخش زنده تلویزیونی در حال باز کردن آرای پستی و باطل کردن آنی این برگه های رای هستند!

ستاره | سرویس اخبار – کارکنان یک مرکز شمارش آرا بی خبر از پخش زنده تلویزیونی در حال باز کردن آرای پستی و باطل کردن آنی این برگه های رای هستند!

 

منبع: مشرق

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo