معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

با خواندن معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید می‌توانید این ضرب المثل را که تاکید بر فروتنی و سخاوتمندی دارد بازنویسی کنید و یک انشا درباره آن بنویسید.

معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – مثل نویسی صفحه 83 نگارش پایه دهم درباره معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید است. در این مطلب ابتدا معنی و مفهوم و کاربرد این ضرب المثل را بررسی می‌کنیم ، سپس با نوشتن یک انشا آن را گسترش میدهیم.

معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

معنی و گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید

کاربرد و معنی ضرب المثل درخت هر چه پر بارتر افتاده تر

معنی: این ضرب المثل یعنی همانطور که یک درخت هرچه پربارتر باشد و میوه و ثمر بیشتری داده باشد، شاخه هایش بیشتر خم می‌شود، انسان دانا نیز هرچقدر علم و آگاهی اش بیشتر باشد متواضع تر و بی تکبر تر است. انسان دانا همچون درخت میوه دار، بدون غرور و تکبر تلاش می‌کند تا دیگران نیز از دانش او بهره مند شوند، مثل درخت پر میوه ای که شاخه هایش را خم کرده تا مردم از ثمره ی وجودش بهره مند شوند.

کاربرد: این ضرب المثل در مواجهه با افراد مغرور و متکبر که به دلیل دانش یا تخصصی که دارند خودشان را برای دیگران می‌گیرند گفته می‌شود و یادآوری می‌کند که کسی که دانش واقعی داشته باشد نه تنها خودش را بالا نمی‌گیرد بلکه فروتنی اش بیشتر می‌شود. همچنین در تایید افراد دانا و متواضع گفته می‌شود.

 

انشا گسترش ضرب المثل درخت هرچه بارش بیشتر…

مقدمه

آدم هایی که خودشان را می‌گیرند در نگاه اول برای اطرافیانشان، افراد مهمی به نظر می‌رسند. اغلب مردم در برابر این افراد فکر می‌کنند که فلانی چقدر بارش است! از همه بیشتر می‌فهمد و کسی را در شأن خودش نمی‌داند تا با او هم صحبتی کند. اصلا انگار دیگران در نظر این افراد نادان می‌آیند. اما اگر فرصتی برای شناخت افراد متکبر بیابیم می‌فهمیم که اینگونه نیست. دانش این افراد در واقع سطحی است و هنوز به میزانی از دانایی نرسیده اند که بفهمند چقدر چیزهای زیادی هست که نمی‌دانند.

بدنه

به نقل قول معروف سقراط فیلسوف یونانی فکر می‌کنم که گفته است: «می‌دانم که نمی‌دانم». یا این بیت معروف ابن سینا: «تا بدانجا رسید دانش من/ که بدانم همی که نادانم». واقعا افرادی که به علم و آگاهی زیادی می‌رسند این نکته را می‌فهمند که در برابر دنیای بی نهایت علم و دانش جهان، ذره ای بیش نیستند و نادانسته های زیادی را در خود کشف می کنند. از این رو دچار غرور کاذب نمی‌شوند و متواضع و ساده می‌مانند.

افرادی که مهارتی را بلدند یا علمی را کسب کرده اند اما حاضر نیستند به دیگران یاد بدهند و فقط می‌خواهند خودشان دانا به نظر بیایند، افراد کوته فکری هستند. چرا که علم با گسترش و آموزش بیشتر می‌شود و هرگز انتها ندارد. این افراد در دل خود به این موضوع آگاهند که تنها و تنها دارایی شان همین غرورشان است که وجود خالی و پوچ آن‌ها را پنهان می‌کند. 

نتیجه

همانطور که از قدیم گفته اند درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید، افراد با تجربه و دانا نیز سر به زیر و فروتن هستند و با سخاوت و بخشش زیاد سعی در این دارند که ثمره تلاششان را با دیگران قسمت کنند و دانش و مهارت خود را به دیگران بیاموزند. 


ستاره
Logo