تعبیر خواب تبر – معنی دیدن تبر در خواب چیست؟

با تعبیر خواب تبر، تعبیر خواب قطع کردن درخت با تبر، تعبیر خواب زخمی کردن با تبر (بریدن دست) و تعبیر خواب تبر شکسته همراه ما باشید.
تعبیر خواب تبر

ستاره | سرویس سرگرمی – تبر در خواب معمولا به صورت تنها دیده نشده و عملی که با آن انجام می‌گیرد، مشاهده می‌شود. کشتن انسان، قطع کردن، بریدن و … از جمله اعمالی است که با تبر انجام شده و در رویا دیده می‌شوند. بنابراین برای درک بهتر چنین رویاهایی باید به تمامی اعمال، اشیا و مواردی که در خواب دیده می‌شوند توجه نمود. با تفسیر و تعبیر خواب تبر از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی همراه ما باشید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تبر - تعبیر خواب کشتن با تبر - تعبیر خواب حمله با تبر

 

تعبیر خواب تبر

اگر در خواب، تبر در دستان خود دیدید نسبت به روابط جدیدتان هوشیار باشید، ممکن است اطرافیانتان به شما آسیب بزنند.

محمد ابن سیرین گوید: تعبیر تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد.

جابر مغربی می‌گوید:


 • تعبیر تبر مرد ترسو می‌باشد، و همچنین کسی است در میان مردم دعوا و جدائی می‌اندازد.
 • اگر ببینی تبر داری یا کسی به تو داده است، با مردی که گفته شد دوست می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده‌اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می‌کند.
 • اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می‌شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت را از دست می‌دهید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید.
 • اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، نشانه آن است که در کنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت.
 • اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد.

لیلا برایت می‌گوید: استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ پیشرفت در کارها است. اگر دیدید که با تبر چیزى را خراب مى‏کنید، نشانه‏ آن است که دچار اشتباهى می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها:

 • شما یک تبر دارید: شجاعت شما باعث بر طرف شدن یک خطر خواهد شد .
 • شما تبر می زنید: در شغلتان پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهید کرد .
 • یک مرد خواب تبر ببیند: مشکلات عشقی پیش پای اوست .
 • یک زن خواب تبر ببیند: با مردی آشنا خواهد شد که واقعاً عاشق او خواهد شد .
 • یک زن جوان خواب تبر ببیند: او یک معشوق ثروتمند خواهد داشت .
 • خواب یک تبر کوچک: خطر مرگ
 • شما یک تبر کوچک دارید: غیر ممکن است بتوانید با دشمنانتان آشتی کنید .
 • دیگران تبر دارند: بسیار احتیاط کنید ، زندگی شما در خطر است .
 • دشمنان تبرهای کوچک در دست دارند: اضطراب و نا امیدی .

 

تعبیر خواب قطع شدن دست با تبر

 • اگر در خواب دیدید که دستتان را با تبر قطع کردید تعبیرش این است که به زودی از خانواده خود جدا می شوید و زندگی مستقلی را شروع می کنید.
 • به طور کلی اگر در خواب دیدید که دست کسی را قطع کردید تعبیرش این است که در خانه دچار مشکلات بسیاری شده اید و به دنبال آسیب به خود هستید. این خواب نشانه جدایی و طلاق نیز هست.

 

تعبیر خواب قطع درخت با تبر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می‌کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می‌دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جایی را ویران می‌کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.

 

تعبیر خواب تبر شکسته

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تبر تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، آن شخص از دنیا می‌رود.

آنلی بیتون می‌گوید: خواب تبر شکسته، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است.

کتاب سرزمین رویاها:

یک تبر شکسته و زنگ زده: نابود شدن تمام دارایی.

تبلیغات در ستاره

 

تعبیر خواب تبر دو دم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می‌کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت. این خواب به شما می‌گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت.

تعبیر خواب تبر، تیشه، چاقو و تجهیزاتی از این دست نماد قطع رابطه مسموم هستند. رابطه‌ای که ممکن است در آینده به شما آسیب و صدمه وارد کند. آیا تابحال رویاهایی با مضمون اینگونه وسایل مشاهده کرده اید؟ شما چه برداشتی از تفاسیر گفته شده نسبت به رویای خود دارید؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
ستاره
Logo