درک و دریافت شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم

نوشتن درباره درک و دریافت شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم، تمرین شعر گردانی صفحه ۵۵ نگارش دهم است. برای این کار باید مفهوم این شعر را درک کنید و دریافت خود را از آن بنویسید.

شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – وقتی می‌خواهید شعر زیبایی که در صفحه ۵۵ نگارش پایه دهم آمده است را بازگردانی کنید و درباره آن انشا بنویسید، باید مفهومی که از آن برداشت می‌کنید را پر و بال بدهید. در این مطلب درک و دریافت شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم و شعر گردانی آن آمده است. شما نیز دریافت خود را از این شعر برای ما بنویسید.

 

درک و دریافت شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم

 

بنر-هومکا-ستاره

درک و دریافت شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم جنگلیم

مفهوم اصلی شعر ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم

مفاهیم اصلی که از این شعر دریافت می‌شود؛ موارد زیر است:

  • «مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم»
  • «اتحاد و قدرت حاصل از اتحاد»
  • «اطاعت نکردن و مورد سوء استفاده افراد ظالم قرار نگرفتن، تن به خفت و خواری ندادن» 

 

شعر گردانی ایستاده ام ایستاده ای ایستاده ایم

وقتی به یک جنگل با شکوه نگاه کنیم می‌بینیم چیزی که باعث عظمت و زیبایی این جنگل شده، ایستادگی درختان و اتحاد آن هاست. درخت هایی با تنه های تنومند و شاخه های بلند که دست در دست هم داده اند و ریشه هایشان زیر زمین با هم یکی شده، توانسته اند یک جنگل را تشکیل دهند. اگر هر درخت در برابر مشکلات و خطرات مقاومت نمی‌کرد و اگر درختان جدا از هم بودند هرگز جنگل به وجود نمی‌آمد. قدرت و سربلندی یک جامعه نیز مانند جنگل است. اگر تن به خفت و خواری بدهیم و در برابر ظلم دشمنان سر خم کنیم تا از ما سوء استفاده کنند، دیگر جنگلی در کار نخواهد بود بلکه تعدادی درخت مرده خواهیم بود که همچون صندلی ها تبدیل به ابزاری برای دیگران شده ایم.  

ملت و جامعه ای سرافراز خواهد بود که در برابر هجوم دشمنان مقاومت و پایداری کند، تن به ظلم ندهد و اتحاد و دوستی و برابری را در میان مردمش معنا کند. جامعه ای که دچار اختلاف های قومی، مذهبی، جنسیتی، طبقاتی و … است، آینده نیکی نخواهد داشت و راه را برای نفوذ و سوء استفاده دشمنان باز می کند. 


کاربران عزیز شما می توانید بازنویسی حکایت در فواید خاموشی از گلستان سعدی را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo