زیباترین اشعار و رباعیات خیام نیشابوری

در شعر عاشقانه خیام از دیدگاه پژوهشگران عشق و الوهیت به لباس شراب و ساقی درآمده‌اند. با زیباترین مجموعه اشعار و رباعیات خیام نیشابوری همراه ما باشید.
شعر عاشقانه خیام

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – خیام نیشابوری شاعر نام آور ایرانی است که سبک رباعی را به اوج خود رساند. این فیلسوف، ریاضیدان و شاعر برجسته تفکراتی عمیق در رابطه با گذرا بودن زندگی و فانی بودن این هستی داشته است. پایه اصلی تفكر خیامی، اندیشه در راز هستی و نیستی، چرایی زندگی و سرنوشت آدمی به شمار می رود. در کتاب ترانه های خیام اثر صادق هدایت به موضوع عشق در اشعار خیام اینگونه اشاره شده است:

“فیتز جرالد که نه تنها مترجم رباعیات خیام بوده، بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده‌است، درمجموعهٔ خود بعضی رباعیاتی آورده که نسبت آن‌ها به خیام جایز نیست. قضاوت فیتز جرالد مهم‌تر از اغلب شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده‌می‌شود؛ چون با ذوق و شامهٔ خودش بهتر رباعیات اصلی خیام را تشخیص داده تا نیکلا مترجم فرانسوی رباعیات خیام که او را به نظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان می‌دهد، چنان‌که از همان ترجمهٔ مغلوط او شخص با ذوق دیگری مانند رنان خیام حقیقی را شناخته‌است.”

خیام با ذوق و قریحه خود عشق را جور دیگری معنا کرده است. هر فردی می‌تواند از اشعار خیام مفهوم عشق را دریافت کند یا اشعار آن را بی‌ارتباط به عشق بداند. همه چیز به طرز نگاه او وابسته است.

 

شعر عاشقانه خیام

 

شعر عاشقانه خیام

این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست

این دسته که بر گردن او می‌بینی
دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

 

♥♥♥

 

گویند مرا که دوزخی باشد مست
قولیست خلاف دل در آن نتوان بست

گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند
فردا بینی بهشت همچون کف دست
← اشعار عاشقانه خیام →

 

♥♥♥

شعر عاشقانه خیام - اشعار خیام
← اشعار خیام درباره عشق →

♥♥♥

 

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن
به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود
پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

 

♥♥♥

 

اگر از علاقه‌مندان به خیام این شاعر نامی ایران زمین هستید با مطالعه گزیده بهترین رباعیات خیام نیشابوری همراه ستاره باشید.

 

برخیز بیار بهر دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم
زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

 

♥♥♥

 

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب
شعر عاشقانه خیام →

 

♥♥♥

 

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

 

♥♥♥

 

در گوش دلم گفت فلک پنهانی
حکمی که قضا بود ز من میدانی

در گردش خویش اگر مرا دست بدی
خود را برهاندمی ز سرگردانی
← شعر خیام درباره زندگی →

 

♥♥♥

 

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی
در باغ روان است ز کوثر جویی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی
بنشین به بهشت با بهشتی رویی

 

♥♥♥

 

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای ماه
که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را

 

♥♥♥

 

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت

 

♥♥♥

شعر عاشقانه خیام - اشعار عاشقانه خیام
← شعر عاشقانه خیام →

♥♥♥

 

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است

 

♥♥♥

 

گرچه غم و رنج من درازی دارد
عیش و طرب تو سرفرازی دارد

بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک
در پرده هزار گونه بازی دارد
← شعر عاشقانه خیام →

 

♥♥♥

 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حل معما نه تو خوانی و نه من

هست در پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

 

♥♥♥

 

گر کار فلک به عدل سنجیده بدی
احوال فلک جمله پسندیده بدی

ور عدل بدی بکارها در گردون
کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

 

♥♥♥

 

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
← شعر عاشقانه خیام →

 

♥♥♥

 

تمامی اشعار خیام در قالب رباعی سروده شده است. البته بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رباعیات فراوانی را به خیام نسبت داده و در اصل سروده این شاعر نمی‌باشند. نظر و دیدگاه شما درباره شعر عاشقانه خیام چیست؟ آیا این اشعار را عاشقانه می‌دانید یا خیر؟

طبقه بندی:


ستاره
Logo