به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد؟

یکی از فعالیت های اجتماعی درس 4 مطالعات اجتماعی پایه هشتم، گفتگو درباره این است که به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد و چه باید کرد؟

متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد یک کشور به صادرات یک محصول همچون نفت، تبعات فراوانی به همراه دارد. متاسفانه از آنجا که بودجه دولتی ایران بیشتر به درآمدهای نفتی متکی است، تغییرات در قیمت نفت جهانی، تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران دارد.

آمارها نشان می‌دهند که در ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت را، درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهند و منبع اصلی کمک‌های مالی و یارانه‌ها، درآمدهای نفتی است و درآمد حاصل از صدور نفت خام به‌طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار است. در این مطلب به راه های کاهش وابستگی به صدور نفت می‌پردازیم. به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد و چه راه حلی برای رفع این مشکل وجود دارد؟

 

به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد

 

بنر-هومکا-ستاره

به نظر شما متکی بودن درآمد یک کشور به صادرات نفت چه معایبی دارد؟

کشوری که تنها به صدور نفت تکیه دارد، اقتصادش به صادرات وابسته است و به همین دلیل، نوسانات قیمت جهانی نفت، یا تحریم و جنگ بر دیگر بخش های اقتصاد آن کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد، درآمد آن کشور کاهش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی زیادی به بار می‌آید. در واقع اقتصاد چنین کشوری تک محصولی است و دیگر بخش های مختلف آن، همگی به فروش نفت وابسته هستند. این کشور برای حل چنین مشکلی، باید با تکیه بر دانش و توانایی های جوانان و دانشمندانش، این وابستگی را کاهش دهد.

راه های زیر برای کاهش وابستگی به کشورهای متکی به صادرات نفت پیشنهاد می‌شود:

  1. حمایت از تولید داخلی و ملی کشور
  2. افزایش صادرات غیر نفتی
  3. گسترش صنایع و کارگاه های مختلف در سطح کشور (رونق تولید)
  4. حمایت از کشاورزان و باغداران 

 

کاربران عزیز؛ شما نیز دیدگاه های خود را در این باره در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» برای ما بنویسید و در این باره گفت‌و‌گو کنید. همچنین شما می‌توانید درباره حمایت از کالای ایرانی نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo