ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت

ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت. این بازیگر که در اوایل سال جدید به دلیل مسمویت دارویی به بیمارستان منتقل شده بود.
ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت. گفتنی است ایشان دوشنبه همین هفته به کما رفته بود. این بازیگر که در اوایل سال جدید به دلیل مسمویت دارویی به بیمارستان منتقل شده بود با بهبود نسبی شرایطش ترخیص شده بود. اما بامداد روز 16 فروردین ماه به دلیل تشنج بار دیگر به بیمارستان منتقل شد و به کما رفت.
“آذر مهدی‌قلی‌خانی” با نام هنری “ثریا حکمت” (متولد ۱۳۳۲ خوی) که مدتی عزلت‌نشینی از سینما را بر کار در سینما ترجیح می‌داد و به گفته خودش در حال نگارش قصه بود.

ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت


ستاره
Logo