تعبیر خواب پشه – دیدن پشه زیاد در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پشه، تعبیر خواب پشه زیاد، تعبیر خواب نیش پشه، تعبیر خواب کشتن پشه و تعبیر خواب فرو رفتن پش داخل گوش و بینی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – پشه از جمله حشرات موذی است که در خواب به صورت‌های مختلف دیده می‌شود. دیدن پشه‌های زیاد، نیش زدن پشه، فرو رفتن پشه داخل گوش و بینی از خواب‌های متداول این حشره به شمار می‌آیند. با تعبیر خواب پشه همراه همیشگی مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پشه

ابن سیرین: تعبیر خواب پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند.
منوچهر مطیعی تهرانی: پشه حشره‌ای است بی مقدار و ضعیف، اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می‌شود. پشه در خواب‌های ما سمبل انسان‌هایی قرار می‌گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می‌آورند و بسا موجب تباهی انسان می‌گردند. ما معمولا یک پشه در خواب نمی‌بینیم مگر در شرایط خاص. گاه می‌بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه‌ها در فضای خانه ما وزوز می‌کنند. این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم. 
آنلی بیتون: تعبیر خواب پشه، نشانه آن است که بیهوده سعی می‌کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.
لیلا برایت: دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‌‏گردد.

 

تعبیر خواب پشه زیاد

ابن سیرین: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد).
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.
مطیعی تهرانی: پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند، اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می‌آورند یا کدورت و ملال می‌دهند.
 
 

تعبیر خواب پشه - تعبیر پشه زیاد در خواب

تعبیر خواب پشه

 

تعبیر خواب پشه داخل بدن

ابن سیرین:
 • اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی پشه در گوش یا بینی تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.
مطیعی تهرانی:
 • اگر ببینیم پشه‌ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می‌شود.
 • اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه‌ای دم گوش ما پرواز می‌کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می‌کند و عمل او موجب ناراحتی می‌شود.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.
 
تعابیر خواب حشرات همچون تعبیر خواب ساس، تعبیر خواب سوسک و … شبیه به یکدیگر بوده و دشمنی کوچک را نمایش می‌دهند.

 

تعبیر خواب جنگ با پشه

ابن سیرین: اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد.

 

تعبیر خواب کشتن پشه

مطیعی تهرانی: اگر پشه‌ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پشه‌ها را می‌کشید، نشانه آن است که خانواده‌ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت

 

تعبیر خواب نیش پشه

مطیعی تهرانی:
اگر دیدیم پشه یا پشه‌ها ما را می‌گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می‌گویند یا بد قضاوت می‌کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند.
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنى دشمنى به شما آسیب مى‌رساند.
 
تعبیر خواب پشه، تفسیری نزدیک به دیدن دیگر تعبیر خواب حشرات موذی دارد. لازم به ذکر است که برای تعبیر یک رویا باید تمام جزئیات خواب در نظر گرفته و همه نمادها مانند یک پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند. چنانچه تعبیر خواب مورد نظر خود را دریافت نکردید می‌توانید با ارسال آن برای کارشناسان ما از مفهوم کلی رویا آگاه شوید.
 4 Comments
 1. سلام من خواب‌دیدم که تو رخت خوابم که خوابیده بودم کلی پشه مرده زیرم بود و من هر چقد تو خواب بودم دوباره بلند میشدم زیرمو میدیدم که‌پشه مرده در حد ۵ یا ۶ تا بود یا بیشتر اونارو پرت میکردم که‌جام تمیز باشه وتی میخوابیدم دوباره بلند میشدم دوباره اونجا پشه میدیدم ولی با تعداد کمتر

  ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • سلام! خوابتان علامتی از کثیفی و آلودگی است، هم فیزیکی و هم احساسی. نمایانگر احساس گناه یا سقوط ناگهانی یک برنامه است. ممکنست اخطاری از یک بیماری مسری باشند. تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی آزارنده و رنج آور در زندگی تان باشد. شاید کسی نداند که کی کارش چقدر آزارنده است.

 2. سلام، خواب دیدم که در روستا و در بین اقوام، در مجلس عروسی فامیل زن‌عموی خودم، می‌رقصم! لطفاً تعبیر خوابم را بفرمایید. پیشاپیش از لطفتون سپاسگزارم.

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره ی وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی تان می باشید. نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور