مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش و یک انشا درباره آن

عبارت تا گندم نمای جو فروش نباشی عبارتی از قابوسنامه است که در درسی از فارسی دهم آمده و در واقع یک ضرب المثل است. آیا می‌دانید گندم نمای جو فروش کنایه از چیست؟ مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش و انشا درباره آن، معنا و پیام این ضرب المثل را بهتر نشان می‌دهد.

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از سوالات قلمرو فکری صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه دهم، مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش است که در قابوسنامه آمده و پیامی اخلاقی دارد. در ادامه ابتدا معنی و مفهوم این ضرب المثل بررسی می شود و سپس یک انشا درباره گندم نمای جو فروش نباش ارائه می‌گردد.

 

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش و یک انشا درباره آن

 

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش

این ضرب المثل انسان را از دو رویی و ریاکاری و کلک زدن بر حذر می‌دارد. گندم نمای جو فروش بودن به مفاهیم زیر اشاره می‌کند:

بنر-هومکا-ستاره

  • دورو بودن و تظاهر کردن
  • کلک زدن و تقلب کردن با ظاهر سازی
  • در ظاهر کار خوب انجام دادن و در پشت سر بدی کردن
  • خود یا چیزی را به ظاهر خوب نشان دادن در صورتی که در واقع آنگونه نباشد.

 

انشا درباره عبارت گندم نمای جو فروش نباش

مقدمه:

ضرب المثل گندم نمای جو فروش اگرچه کمی قدیمی به نظر می‌رسد و امروزه کمتر در میان مردم به کار می‌رود، اما مفهوم آن هنوز تازه است و البته با کمال تاسف بسیار کاربرد دارد.

بدنه: 

وقتی به بازار می‌رویم، دست روی هر جنسی که بگذاریم صاحب مغازه از آن حسابی تعریف می‌کند. نمی‌دانیم باید باور کنیم و قیمت گزافی که می‌گوید را بپردازیم یا به مغازه دیگری برویم و همان حرف‌ها را بشنویم! 

وقتی با کسی آشنا می‌شویم، آنقدر خوبی و معرفت می‌بینیم که به خود می‌گوییم کاش زودتر این آدم را می‌شناختم اما بارها شده که همان آدم با معرفت بر سر رقابت یا حسادت، پشتمان را خالی کرده و تازه فهمیده ایم ای دل غافل، پشت سرمان چه دسیسه هایی که رخ نداده!

با خود می‌گوییم کاش آدم‌ها کمی بیشتر شبیه خودشان بودند. کاش انصاف بیشتری داشتند و کاری نمی‌کردند که از اعتماد کردن بترسیم و همیشه مراقب باشیم که گول نخوریم.

شاید خود ما هم گاهی مواقع مصداق گندم نمای جو فروش شده باشیم. وقتی خودمان را از آنچه هستیم خوب‌تر نشان می‌دهیم و نقاب می‌زنیم. گاهی از ترس قضاوت شدن و گاهی به طمع چیزهایی که می‌خواهیم به دست بیاوریم…

 

مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش نباش و یک انشا درباره آن

 

نتیجه: 

اگر هر کس به این فکر کند که همانقدر که نمی‌خواهد فریب بخورد و پاسخ اعتمادش را با بدی ببیند، هر کس به یاد بیاورد چه حال بدی داشته وقتی فهمیده چیزی که به دست آورده، به اصطلاح، جو بوده و نه گندم! شاید در این صورت کمتر شاهد دورویی و تظاهر باشیم. آن روزی که هیچکس گندم نمای جو فروش نباشد، شاید بتوان بیشتر اعتماد کرد، کمتر ترسید و از زندگی با خیال راحت لذت برد. کافی است از خودمان شروع کنیم.


ستاره
Logo