گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد با یک انشا تحلیلی

یکی از تمرین های مثل نویسی که در صفحه ۳۹ کتاب نگارش دهم آمده است گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد است. با شناخت معنی و کاربرد این ضرب المثل می توانید یک داستان یا یک انشا توصیفی، تحلیلی، ادبی و ... بنویسید.

گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – برای مثل نویسی و گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد می‌توانید داستانی بنویسید و به مفهوم این ضرب المثل اشاره کنید. همچنین می‌توانید یک انشا تحلیلی، ادبی، خاطره نویسی یا حتی یک انشا جانشین سازی در این باره بنویسید. در این مطلب یک انشا تحلیلی درباره ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد می‌خوانید اما بهتر است ابتدا کمی درباره معنی و کاربرد این مثل بیشتر بدانید. 

 

کاربرد و معنی ضرب المثل آب که یکجا بماند می گندد

کاربرد این ضرب المثل در مواردی است که انسانی به خاطر بیکاری و سستی به فساد کشیده شده باشد. همینطور به افرادی که هرگز حاضر به تغییر و پیشرفت نیستند و بر افکار و جایگاه قبلی خود تعصب دارند نیز گفته می‌شود. این مثل می‌گوید هر انسانی باید همیشه در جنب و جوش و تکاپو باشد، زیرا افرادی که تلاش و تحرکی ندارند، مانند آب راکد، تباه می‌شوند و می‌گندند. سکون و بی تحرکی و تنبلی باعث فساد در جسم، روح و شرایط زندگی می‌شود. باید راه های تازه را جستجو کرد و به دنبال تعالی و پیشرفت بود. 

 

گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد

 

گسترش ضرب المثل آب که یک جا ماند می گندد

مقدمه

حتما تا به حال با گودال های آب گندیده مواجه شده اید، و در عوض چشمه ها و رودهای جاری کوچک و بزرگی را هم گهگاه دیده اید که زلال و شفاف در حرکتند و دست از جوش و خروش بر نمی‌دارند. ضرب المثل آب که یکجا ماند می‌گندد تمثیل جالب و درستی است از تمام انسان هایی که در جا زده اند و تلاشی برای پیشرفت و تعالی وجود خود نمی‌کنند. 

بدنه

من آدم های یکجا نشین و تنبل زیادی را دیده ام که ذهنشان درگیر افکار منفی و آزاردهنده است. افرادی که از دیگران کناره گیری می‌کنند و خودشان را تافته جدا بافته می‌دانند، با کسی رفت و آمد ندارند و در تنهایی خودخواهانه خودشان پوسیده اند. وقتی پای حرف های این آدم ها بنشینی، بدبینی و روحیه منفی آن ها را به خوبی متوجه می شوی. این افراد ممکن است تفکرات ۲۰ سال پیش خود را همچنان حفظ کرده باشند و به نوعی دچار نشخوار ذهنی شده باشند. چرا که آن ها مثل آبی که یک جا مانده گندیده اند. از نظر من انسان یک موجود اجتماعی است و باید در بطن اجتماع باشد، از دیگران با خبر باشد و مهارت ارتباطات اجتماعی را بیاموزد. 

برخی افراد دیگر هم هستند که سست و تنبلند و حاضر نیستند برای پیشرفت، زحمتی بکشند. برای همین در هر موقعیت و مقامی که بوده اند نه تنها پیشرفت نکرده اند بلکه روز به روز وضعیت آن ها بدتر شده، تا جایی که موقعیت قبلی خود را هم از دست داده اند. مسلما همه آدم ها باید مدام در تلاش و کوشش باشند تا بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند. دانش آموزی که درس نمی خواند، کارمندی که کارهای جدیدی یاد نمی‌گیرد و به همان کارهای تکراری چسبیده، پزشکی که اطلاعات خود را به روز نمی‌کند و …. این افراد مثل آبی هستند که یکجا مانده و گندیده اند.

نتیجه

یک جا ماندن در ضرب المثل آبی که یک جا ماند می گندد، می تواند معانی مختلفی را به ذهن بیاورد. تنبلی و سستی، افکار منفی و تکراری، تعصب های بیجا، به روز نکردن اطلاعات و دانش و مهارت ها … اما همه این مفاهیم یک چیز را بیان می‌کنند؛ انسان باید مدام در مسیر حرکت و رشد و تعالی وجود خود قدم بردارد تا از لحاظ جسمی و روحی سالم بماند.


ستاره
Logo