ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت؛ کار کلاسی کتاب کار و فناوری

در تمرین ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت، با برقراری ارتباط میان دو واژه‌ی نامربوط سعی می‌کنیم خلاقیت خود را در زمینه‌های مختلف پرورش دهیم

ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – خلاقیت در واقع یافتن راه‌های جدید برای حل مشکلات و روبرویی با موقعیت‌هاست. این مهارتی نیست که تنها به هنرمندان، نوازندگان یا نویسندگان محدود شود، بلکه یک توانایی مفید برای هر فردی در تمام موقعیت‌های زندگی‌اش است. یکی از روش‌هایی که به ما کمک می‌کند خلاقیت خود را ارتقاء دهیم، ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت است که در کتاب درسی «کار و فناوری» نیز به آن اشاره شده‌است. در این تکنیک جدولی پیش روی شما قرار داده می‌شود که باید در آن موارد ستون اول را با موارد موجود در ردیف اول به طریقی ارتباط دهید.

 

ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت؛ کار کلاسی کتاب کار و فناوری

 

کار کلاسی «ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت»

  چرخ خوشمزه بال پرنده
صندلی صندلی چرخ دار- ویلچر- چرخ و فلک- صندلی به شکل چرخ شیرینی خوشمزه به شکل صندلی صندلی بالدار- بالی به شکل صندلی- صندلی به نرمی بال قو صندلی پرنده – پرنده‌ای به شکل صندلی – صندلی به شکل پرنده
کتاب کتابی به شکل چرخ- قفسه کتاب چرخان- کتابی در مورد چرخ- کتابی درمورد خوشمزه بودن غذا ها، شیرینی خوشمزه به شکل کتاب کتاب در مورد بال- کتابی به شکل بال کتابی به شکل پرنده – کتابی در مورد پرنده- پرنده کتاب خوان
کفش کفش چرخ دار- اسکیت- کفشی با رنگ آمیزی یک چرخ شکلاتی خوشمزه به شکل کفش- کفش خوشمزه کفش بالدار- کفشی به رنگ بال طاووس- بالی پوشیدنی همانند کفش کفش پرنده- کفش با بال‌های یک پرنده- کفشی به شکل پرنده
گل گل آفتابگردان- چرخی به شکل گل- چرخی با بوی گل ها- چرخی با رنگ آمیزی گل‌ها شیرینی به شکل گل- شیرنی خوشمزه به رنگ گل- گل خوشمزه بالی به شکل گل- گلی به شکل بال – بالی با بوی گل- بالی به جنس گل گلی پرنده- پرنده به شکل گل- پرنده‌ای برای گل- پرنده‌ای با بوی گل
نیمکت نیمکت چرخ دار- نیمکت دایره ای شیرینی خوشمزه به شکل نیمکت- نیمکتی خوشمزه نیمکتی به شکل گل- نیمکتی با بوی گل- گلی به شکل نیمکت – نیمکتی به اندازه گل نیمکت پرنده- نیمکتی به شکل پرنده- پرنده‌ای به اندازه نیمکت

 

بنر-هومکا-ستاره

نظر شما در رابطه با انجام این تمرین چیست؟ آیا آن را در پرورش خلاقیت موثر می‌دانید؟‌ نظرات و تجربیات خود را با ما و همراهان ستاره، در قسمت پرسش و پاسخ به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo