انشا در مورد زندگی و هدف آن

نوشتن انشا در مورد زندگی می تواند توصیفی از زیبایی ها و سختی های زندگی باشد یا توضیحی درباره هدف های زندگی هر کس. در هر صورت نوشتن از زندگی ارزش این نعمت خداوند را به یاد آدم ها می آورد.

انشا در مورد زندگی

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – برای نوشتن انشا در مورد زندگی، می‌توانید موضوع انشا در مورد هدف زندگی را در نظر بگیرید و از تصمیماتی که در زندگی‌تان دارید بنویسید، یا اینکه مفهوم زندگی را از نظر خودتان تعریف کنید و ارزش و جایگاه آن را بیان کنید. می‌توانید یک انشا توصیفی درباره زندگی و زیبایی ها و زشتی‌های آن بنویسید یا حتی با نوشتن یک انشا مقایسه مرگ و زندگی اهمیت خوب زندگی کردن و لذت بردن از آن را ذکر کنید. 

 

انشا در مورد زندگی و هدف زندگی از نظر من

مقدمه

نوشتن انشا در مورد زندگی خیلی سخت است. ما آدم ها آنقدر غرق در زندگی هستیم که چندان متوجه خود زندگی نمی شویم، مثل ماهی هایی که همیشه در آب هستند و شاید دیگر آب را حس نکنند. 

بدنه

مثال ماهی ها و آب، مثال خوبی است که می‌توان با آن زندگی را بهتر توضیح داد. ماهی ها هم چندان متوجه آب نیستند تا زمانی که آبی که در آن زندگی می‌کنند خیلی گرم یا سرد شود، کثیف شود یا زمانی که از آب بیرون می‌افتند و قادر به نفس کشیدن نیستند. آن وقت متوجه می شوند که چه نعمتی داشته اند. زندگی… 

اگر گاهی در شلوغی خیابان ها و تاکسی ها، در راه مدرسه، در حال تماشای تلویزیون یا شنیدن صدای خانواده و در کنارشان بودن، به زندگی و ارزش و معنای آن فکر کنیم، حتما آدم های بهتری خواهیم بود. آن وقت می‌دانیم چیزی ارزش رنجاندن خودمان و دیگران را ندارد. به همدیگر احترام می‌گذاریم و محبت می‌کنیم. می‌توانیم به اطرافیان کمک کنیم و از دیدن شادی و رضایتشان لذت ببریم. می‌توانیم غذایی که می‌خوریم را بدون عجله مزه مزه کنیم و از اینکه به دنیا آمده ایم تا خوبی ها و لذت های زیادی را تجربه کنیم خدا را شکر کنیم. هر کدام از ما که به این دنیا آمده ایم در زندگی خود مسئولیت هایی داریم. همه این وظایف و مسئولیت ها به یک چیز ختم می‌شود؛ بهتر کردن زندگی.

 

انشا در مورد زندگی

 

نتیجه

آدم ها حق دارند اگر آنقدر غرق در زندگی باشند که گاهی خودِ زندگی را فراموش کنند، اما خوب است هر از گاهی به این نعمت خداوند فکر کنیم و از خدا سپاسگزار باشیم که به ما فرصت زندگی کردن داد. فرصتی که نباید آن را دست کم بگیریم و به آن بی توجه باشیم. من می‌خواهم پزشک بشوم و به بیماران کمک کنم تا زندگی سالم تر و خوب تری داشته باشند. اینگونه زندگی خودم را هم مفیدتر و بهتر می‌دانم. شما از این فرصت زیبا چه استفاده هایی خواهید کرد و چه تصمیم هایی برای زندگی‌تان دارید؟


ستاره
Logo