تعبیر خواب ارزن – معنی دادن دانه به پرندگان در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ارزن (غذای پرندگان)، تعبیر خواب کاشتن ارزن، تعبیر خواب دادن دانه به مرغ، تعبیر خواب دادن دانه به کبوتر (کبوتر حرم) و تعبیر خواب دادن دانه به گنجشک همراه ما باشید.

تعبیر خواب ارزن - تعبیر خواب دانه - تعبیر خواب دادن دانه به جوجه

 

ستاره | سرویس سرگرمی – ارزن دانه‌ای از غلات است که به عنوان غذای پرندگان استفاده می‌شود. ارزن به خودی خود در خواب دیده نشده و معمولا رویاها شامل دادن غذا به پرندگانی همچون گنجشک، جوجه یا مرغ است. با تعبیر خواب ارزن همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب ارزن

یوسف نبی (ع) می‌گوید: دیدن ارزن در خواب نشانه این است که روزی ناگهانی و غیر منتظره برای بیننده خواب می‌رسد.

لیلا برایت می‌گوید: کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه آرامش و آسایش در زندگى است.

محمد ابن سیرین می‌گوید:

 • دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است.

ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می‌کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است.

 

تعبیر خواب دانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است.
 • اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است.
 • اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که از زمین دانه بر می دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید. اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید.

 

تعبیر خواب دانه دادن به مرغ
دانیال نبی می‌گوید:

 • اگر در خواب دیدی به مرغ و جوجه ها گندم می‌دهی به نشانه اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه ی بخت آماده می‌شوند. در واقع غذا دادن به مرغ و خروس ها در رویاهای ما بیشتر به نشانه فرستادن و یا راهی کردن جوان های دم بخت است.
 • برپایی مراسم عقد یا عروسی نیز از معانی همین رویا است، اگر دیدی به مرغ ها دانه می‌دهی و تو را نوک میزنند و یا به جان یکدیگر می‌پرند دلیل بر اختلاف و یا خبری از حادثه ی ناگوار می‌دهد ابن سیرین نیز در همین مورد گفته اند سروصدای مرغ و خروس ها در خواب های ما نشانه ی خوبی ندارد و نیکو نیست و بیشتر دلالت بر شروع دردسری تازه دارد.
 • اگر کسی ببیند به مرغ هایی که جان ندارند و یا در حالت مرده هستند غذا می‌دهد، دلالت بر رفع بلا و خطر و یا ایمن شدن در برابر حوادث احتمالی پیش رو دارد.

حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید:

 • دانه دادن به مرغ ها در منزل علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید
 • اگر دیدی به تعدادی مرغ و یا خروس دانه ی گندم را میدهی و به زور وادار به خوردن میکنی علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می‌سازد .

در این رویا رنگ تاثیری در معنای خواب ندارد یعنی اگر مرغ و خروس ها با رنگ سیاه قهوه ای سفید و ….باشد از لحاظ تفسیر دارای معنی واحدی است.

شیخ طوسی می‌گوید:

 • در هر حالت و در هر شرایطی غذا دادن به مرغ ها مخصوصا اگر گندم باشد کلا خیر است و امید
 • اگر شما از دیگران خواستید که به مرغ ها دانه بدهد و یا برای آن ها غذا بپاشد نشانه آن است که کاری را به عهده می‌گیرید که دیگران آن را به پایان می‌رسانند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کبوتر – معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟

 

تعیبر خواب دانه دادن به کبوتر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری می‌کند و به آن ها گندم و یا غذا می‌دهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی‌های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید.
 • اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد. مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
 • اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می‌دهید به همسایه خود کمک می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید که گونی های دانه دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب شما می‌شود.
 • اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند.
 • اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

 

برای آگاهی از تفسیر رویای خود آن را برای کارشناسان مجموعه تعبیر خواب ستاره در انتهای همین مطلب ارسال نمایید.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور