تعبیر خواب ارگ – شنیدن صدای ارگ در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب ارگ زدن به معنای پدید آمدن مشکلات برای فرد بیننده خواب و تعبیر خواب شنیدن صدای ارگ از کلیسا نشانه جدا شدن اعضای خانواده است.

تعبیر خواب ارگ - دیدن ارگ در خواب

 

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن یا نواختن آلات موسیقی در خواب (تعبیر خواب ارگ) بیشتر در گفته‌های تحلیلگران غربی مشاهده می‌شود. نواختن ارگ در کلیسا یکی از رسوم کهن مسیحیان بوده و به همین دلیل معبرین غربی تفاسیر بیشتری در این باره بیان کرده‌اند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب ارگ

معبرین غربی: شنیدن صدای هماهنگ ارگ نشانه خوش شانسی و خوش یمنی برای بیننده خواب است.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شماست.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

ارگ یک کلیسا: دوستان سعی دارند به شما کمک کنند.

شما ارگ می‌فروشید: تجربه‌های تلخی در انتظار شماست

 

تعبیر خواب شنیدن صدای ارگ

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

  • صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ: نفاق در خانه شما نفوذ کرده است.
  • صدای ارگ را می‌شنوید: بستگان به خانه شما می‌آیند
  • صدای یک ارگ در مراسم تدفین: شانس.

 

تعبیر خواب ارگ زدن

لیلا برایت: اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید با ارگ آهنگ دلپذیری را می‌نوازید، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می‌گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می‌آورید.
  • آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد، نشانه از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

ارگ می‌زنید: از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید.

شما در کلسیا ارگ می‌نوازید: اضطراب
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور