معنی متن این همه خلق را که شما بینید از ابوعلی بلعمی

این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است بخشی از تاریخ بلعمی نوشته ابوعلی بلعمی است.

معنی این همه خلق را که شما بینید

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – ابو علی محمد بن محمد بن عبدالله البلعمی وزیر سرشناس عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح سامانی در سده ۴ هجری بود که کتاب بزرگ تاریخ طبری را ترجمه کرده است. تاریخ طبری، تاریخ جهان از ابتدای آفرینش آدم تا آغاز سده چهارم هجری را به تفضیل بیان کرده‌است و تاریخ بلعمی، ترجمهٔ آزاد فارسی این کتاب به‌طور مختصر است.

 

معنی متن این همه خلق را که شما بینید از ابوعلی بلعمی - فارسی کلاس ششم

 

معنی متن این همه خلق را که شما بینید

این همه خَلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.

معنی: آدم های بسیاری را که می بینید، آفریننده ای دارندکه آن ها را آفریده است.و به همه ی آنها مال و روزی داده است

 • خلق: آفریده شده، مردم
 • خالق: آفریننده
 • نعمت: عطا، بخشش، احسان
 • این همه را خالقی است: خالقی برای آنها وجود دارد.
 • نهاد: شما
 • مفعول: این همه خلق
 • فعل: بینید (مضارع)
 • قید: بدین چندین بسیاری
 • متمم: او
 • ضمیر سوم شخص مفرد: وی (او)
 • تعداد جمله: ۴ جمله

 

∨∧∨∧∨∧

 

آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن

معنی: باید خداوند را ستایش کنیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.

نهاد: نامشخص (هرکسی می تواند باشد)

 

∨∧∨∧∨∧

 

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل، و غفلت از این نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.

معنی: فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می‌دهد و نتیجه نادانی گمراهی است.

 • نهاد: اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق
 • مفعول: روشنایی
 • فعل: افزاید (مضارع)
 • قید: اندر دل
 • روشنایی افزاید اندر دل: دل را روشن می‌کند.
 • نهاد: غفلت از این و نا اندیشیدن
 • مفعول: تاریکی
 • فعل: افزاید (مضارع)
 • قید: اندر دل
 • و: ربط
 • نهاد: نادانی
 • فعل: است (مضارع)
 • تاریکی افزاید اندر دل: باعث تاریکی دل و نادانی انسان می شود.
 • غفلت: بی خبری، نادانی
 • توجه: کلمات خالق، مخلوق و خلق هم خانواده هستند.
 • آرایه: تضاد (اندیشیدن و نا اندیشیدن)، تضاد (خالق و مخلوق)
 • تعداد جمله: ۳ جمله

 

دانش آموزان گرامی پایه ششم لطفا نظرات خود را در ارتباط با درس معرفت کردگار و معنی متن این همه خلق را که شما بینید برای ما ارسال کنید. لطفا مطلب معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار را مطالعه کنید.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo