مدل تصویری برای عقل دانش تجربه

رابطه بین عقل، دانش و تجربه چیست؟ آیا می‌توان مدل تصویری برای عقل، دانش و تجربه رسم کرد؟ آیا همه کسانی که دانش بیشتری دارند عاقل ترند؟

مدل تصویری برای عقل دانش تجربه - تفکر و پژوهش هفتم

ستاره | سرویس علوم – عقل، دانش و تجربه هر سه پایه و اساس شکل گیری و حل مسائل هستند. با استفاده از تعریف هر مقوله می‌توان به نحوه تاثیر گذاری آن در حل مسئله یا کشف موضوعات مختلف پی برد.

 

رابطه عقل، دانش و تجربه

تفکر فرایندی است که توسط آن یادگیری‌های گذشته دستکاری و سازماندهی می‌شود. در واقع تفکر عبارت است از تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نماد‌های ذخیره شده در حافظه بلندمدت.

تفکر توانایی شگفت انگیز انسان است و فکر کردن عملی غریزی است که همه انسان‌ها از آن برخوردار هستیم. اما توانایی تفکر عمیق برای هر کسی متفاوت است. برای یادگیری مهارت فکر کردن درست و صحیح نیاز به زمان و تمرین دارید تا به فردی متفکر تبدیل شویدتا در تمام زندگی اثر مثبتی بگذارید. باید بدانید تنها یک روش و یک مدل برای فکر کردن وجود ندارد و روش‌های زیادی برای فکر کردن هست که برخی روش‌ها کارایی بیشتر دارند و شما باید آن‌ها را بیاموزید تا فرایند ذهنی فکر کردن خود و دیگران را درک کنید.

 
عقل
عقل، دانش و تجربه سه ضلع مثلث موجود در هر انسان است که با عقل که یک توانایی است می‌تواند به طور آگاهانه معنی‌ها را درک کند، منطق به کار برد، واقعیت‌ها راسازماندهی کند یا صحت آن را بررسی کند و براساس اطلاعات موجود یا جدید، باورها، شیوه‌ها یا نهاد‌های اجتماعی را تغییر دهد.

خلاصه:
  • عقل انتخاب بهترین راه با توجه به تفکری که از قبل داشته ایم.
  • چیزیی که خدا به ما داده تا بتوانیم فکر کنیم و دانش کسب کنیم.
  • عقل چیزی است که به وسیله آن میتوانیم درست را از نادرست تشخیص داده تا بهترین و عاقلانه تصمیم را بگیریم.
 
دانش
با دانش هر فردی می‌تواند اطلاعات سازماندهی شده و کاربردی را برای حل مساله به کار برد در واقع دانش اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده است که می‌تواند قابل درک و نیز برای حل مساله و تصمیم گیری باشد و می‌تواند راهنمای مناسبی برای افکار، رفتار‌ها و ارتباطات باشد.

خلاصه:

  • علمی است که ما یاد می گیریم و در زندگی به کار می‌بریم.
  • دانسته های انسانی که ما برای انجام کارهایمان استفاده می‌کنیم، دانش نام دارد.
  • دانش یعنی مطالبی که ما می‌آموزیم و این مطلب می‌تواند در زندگی نیز به ما کمک کند. معلومات ما را افزایش دهد.

 

تجربه

تجریه نیز نوعی یادگیری عمیق و یا نوعی آزمودن و آزمایش است که می‌تواند مستقیم و یا غیر مستقیم کسب شود. تجریه می‌تواند حاصل یک شکست و اشتباه باشد که به واسطه آن زمین می‌خوریم و برخاستن را می‌آموزیم.

خلاصه:

  • اتفاقات یا چیزی که برایمان پیش آمده و ما باید از آن عبرت بگیریم.
  • دانش‌های انسانی در طولیان سال دراز از دیگران به ما منتقل می‌شود تجربه می‌گویند.
  • چیزی که در گذشته برای ما و یا دیگران اتفاق افتاده و ما به وسیله آن می‌توانیم برای زمان حال یا آینده خود تصمیم بگیریم.

 

مدل تصویری برای عقل دانش تجربه

هر شخص می‌تواند مدل تصویری متفاوتی برای خود ترسیم کند. برخی افراد رابطه بین این سه موضوع را پله‌ای، برخی مانند سکوی اهدای مدال و عده‌ای دیگر مجزا از یکدیگر می‌دانند. این مدل تصویری کاملا وابسته به نحوه اندیشیدن و تفکرات شما دارد. هر چند همانطور که گفته شد عقل، دانش و تجربه سه ضلع مثلث موجود در هر انسان است و بدون یک ضلع این مثلث کامل نخواهد شد.

مدل تصویری برای عقل دانش تجربه

شما چه مدل تصویری از رابطه عقل، دانش و تجربه در ذهن خود دارید؟ لطفا نظرات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.


ستاره
Logo