نقاشی کرونا ؛ ۲۰ نقاشی با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

در این مجموعه تعداد ۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع فداکاری پزشکان و هوشیار کردن مردم در برخورد با بیماری کرونا ارائه شده است.

نقاشی با موضوع کرونا


ستاره |
سرویس سرگرمی – کرونا مسئله‌ای که امروز همه فعالیت‌های جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است و در این میان کم نیستند هنرمندانی که سعی کردند با صدای نقاشی شان هشداری باشند برای آگاهی و هوشیاری در رنج مشترکی که سنگینی آن بر روی جهان آوار شده است. در ادامه نمونه‌هایی از نقاشی کرونا با موضوع فدارکاری پزشکان، شیوع جهانی این ویروس، تشویق مردم به در خانه ماندن و استفاده از ماسک برای پیشگیری که توسط هنرمندان جهان نقاشی شده است را گردآوری کرده ایم.

نقاشی کرونا با موضوع فداکاری پزشکان
نقاشی کرونا با موضوع قداکاری پزشکان

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

نقاشی درباره کرونا

نقاشی زیبا با موضوع کرونا

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

نقاشی کرونا با موضوع فداکاری پزشکان

نقاشی کرونا با موضوع فداکاری پزشکان

نقاشی کرونا با موضوع پیشگیری از گسترش و شیوع کرونا

نقاشی با موضوع زدن ماسک

نقاشی با موضوع مبارزه با کرونا

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

نمونه نقاشی کرونا با موضوع ماندن در خانه
نقاشی درباره کرونا

نقاشی با موضوع کرونا

نقاشی کرونا سخت

نقاشی زیبا درباره کرونا

نقاشی درباره کرونا و کودکان

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

۲۰ نمونه نقاشی کرونا با موضوع هوشیاری در این رنج مشترک

سخن پایانی

نقاشی کرونا و کشیدن جنبه‌های مختلف تاثیر این ویروس بر زندگی بشر، میتواند علاوه بر آگاهی رسانی درباره چگونگی مقابله و پیشگیری، به فرهنگ سازی مردم و تشویق آن‌ها در به خانه ماندن کمک کند. شما چه راهکاری درباره آموزش نحوه زندگی در دوران شیوع ویروس کرونا دارید و خود چطور برای کمک به قطع زنجیره انتقال کمک کرده و می‌کنید؟ نظرات خود در این خصوص را با ما و دیگر خوانندگان ستاره در میان بگذارید.


ستاره
Logo