معما یک روستایی ۷ تا مرد دارد به همراه جواب

حل معما یک روستایی ۷ تا مرد دارد و هر مردی ۷ تا زن دارد و هر زن ۷ دختر دارد هر دختر ۷ برادر دارد. معمای سخت همراه با جواب برای افراد باهوش.

ستاره  | سرویس سرگرمی – اگر علاقه‌مند به حل معما‌های سخت هستید با حل معمای روستایی که ۷ مرد و هر مرد ۷ زن دارد ذهن خود را به چالش بکشید. همراه همیشگی مجله ستاره باشید.

 

معما یک روستایی ۷ تا مرد دارد

 

معما یک روستایی ۷ تا مرد دارد و هر مردی ۷ تا زن دارد

یک روستایی ۷ تا مرد دارد و هر مردی ۷ تا زن دارد و هر زن ۷ دختر دارد هر دختر ۷ برادر دارد جمعیت این روستا چقدر است؟ لطفا جواب این معمای چالشی را در انتهای همین صفحه برای ما ارسال نمایید.
 
مشاهده پاسخ در چند خط پایین‌تر
 
↓↓
 
 
↓↓
 
 
↓↓
 
 
↓↓
 
 
↓↓
 
حل معما:

یک مرد ۷ زن دارد، هر زن ۷ دختر، هر دختر ۷ برادر

نکته: هفت تا دختر با هم خواهر هستند پس یک برادر دارند.

پس هر یک زن هفت دختر و یک پسر دارد.

هفت تا زن که هر کدام ۷ تا دختر دارند. پس میشه: ۴۹=۷×۷

هر دختر هم ۷ تا برادر دارد (چون هفت دختر خواهر یکدیگر هستند پس یک برادر محسوب می شود؛ هر زن هفت دختر و یک پسر) بنابراین کلاً ۷ تا پسر وجود دارد.

پس بچه های هر خانواده می شوند: ۷ پسر به علاوه ی ۴۹ دختر

هر خانواده هم ۷ تا زن هست و یک مرد

بنابراین: ۶۴=۷+۴۹+۷+۱

در مجموع هم ۷ خانواده ‌هست که میشه: ۴۴۸=۶۴×۷

 
اگر فکر می‌کنید که پاسخ سوال غلط است جواب صحیح به همراه راه حل آن را برای ما ارسال نمایید.


ستاره
Logo