تعبیر خواب آجر – چیدن آجر در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آجر، تعبیر خواب آجر زرد، تعبیر خواب آجر ابن سیرین، تعبیر خواب افتادن آجر، تعبیر خواب چیدن آجر، تعبیر خواب آجر شکسته و تعبیر خواب آجر سفالی همراه ما باشید.

تعبیر خواب آجر - تعبیر خواب خانه آجری - تعبیر خواب دیوار آجری

 

ستاره | سرویس سرگرمی – آجر از جمله مصالحی است که با چیدن آن روی هم دیوار و از کنار هم قرار دادن و سقف می‌توان سر پناه ساخت. نظم و ترتیب قرار گیری آجر به هنگام چیدن در نتیجه نهایی بسیار تاثیر گذار خواهد بود و از دیدگاه روانشناسی نیز نمادی از برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب آجر

محمدبن سیرین:
 • آجر در خواب مال بود، مجموع چنانچه در تاویل، هر آجری را هزار درهم نهاده بود.
 • اگر ببند که آجر در دست فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که هزار درهم بیابد یا کسی بدو دهد.
 • اگر بیند او را آجر بسیار جمع شده بود، دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد.
 
معبرین غربی:
 • دیدن آجر در خواب اشاره به تدوین برنامه برای آینده دارد. همانطور که با چیدن آجر روی هم دیوار ساخته می‌شود شما نیز می‌توانید با برنامه ریزی به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار باشید. 
 • دیدن این خواب می‌تواند نشانه‌ای از پذیرفتن خلاقیت‌ها و در نتیجه ارتقای شغلی شما باشد.
 
آنلی بیتون:
 • دیدن آجر در خواب، دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است.
 • اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید، دلالت بر آن دارد که تلاش‌های شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند که آجر از دیوار می‌تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود.
 • اگر بیند آجر را پاره پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.

جابر مغربی: آجر پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وی رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بنا‌ها دیدن که از آجر پخته و گچ بود بد بود.

ادوارد:
 • دیدن آجر به این معنا است که یکی از اعضای خانواده‌ی شما دچار مشکل و سختی خواهد شد.
 • اگر کسی در رویای خود ببیند که با تکه اجری بزرگ به سر یکی می‌زند و سر او را می‌شکند و خون جاری شده را می‌بیند دلیل بر اینکه به بیماری دردناک مبتلا می‌شود. یا اینکه بر سر راه او افرادی ناباب و با نیت پلید قرار خواهند گرفت که او را کمراه می‌سازند.

تعبیر خواب آجر زرد

محمدبن سیرین: اگر ببیند آجر زرد و آجر وی خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود.
 

تعبیر خواب آجر شل در دیوار

معبرین غربی: آجر شل و لق در دیوار نشانه بحث و درگیری با مدیرتان است. نگران نباشید این درگیری منجر به اخراج شما نخواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ویرانی – خراب شدن خانه در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن آجر

معبرین غربی: شاید در نگاه اول به نظر برسد که سقوط آجر به سمت شما بد یمن باشد ولی این رویا کاملا تعبیری بر عکس دارد. به زودی مشکلات حل نشده شما کاملا بر طرف خواهند شد.

تعبیر خواب داشتن آجر

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی در خواب ببینید که آجر‌های زیادی دارد نشانه دلگرم شدن به کار و شغل و زندگی است.
 • اگر کسی در خواب آجر به دو رنگ سفید و سرخ ببینید نشان این است که آن شخص در کار خود تردید دارد، اما نهایتاً به موفقیت خواهد رسید.
 

تعبیر خواب چیدن آجر

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی در خواب آجر روی هم بچیند تعبیر خوابش خوب و نیکو است.
 • اگر کسی در خواب ببینید که شخصی برایش آجر می‌چیند و برای شما کار می‌کند خوابش نشان این است که از جانب شخصی که تدبیر و قدرت داد تقویت می‌شود.
 • اگر شخصی برای دیگری آجر حمل می‌کند یا آجر می‌چیند خوابش نشانه این است که از جانب این شخص تقویت می‌شود.
 

تعبیر خواب آجر شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی در خواب آجر شکسته ببینید نشانه سستی در کار است.
 • اگر شخصی در خواب مشغول شکستن آجر است خوابش نشانه این است که به ویرانی کار خویش اقدام می‌کند.
 

تعبیر خواب آجر سفالی

لیلا برایت:
اگر کسى در خواب آجر سفالى سقف را ببیند، معنى آن این است که در مسائل مالى شانس بسیار خوبى به او روى خواهد آورد.

 

تعبیر خواب آجر از دیدگاه تحلیلی

 • آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می‌توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می‌شوند و شکل می‌گیرند داشتن آجر‌های زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می‌شوید.
 • داشتن آجر‌هایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش اضطراب و پریشانی دارید، اما این تردید به پیروزی می‌انجامد.
 • آجر روی هم چیدن نیکو است.
 • اگر دیگری آجر می‌چیند و شما احساس می‌کنید که او برای شما کار می‌کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می‌شوید.
 • اگر شما برای دیگری آجر حمل می‌کنید یا روی هم می‌چینید از جانب شما دیگری تقویت می‌شود.
 • مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است.
 • اگر خودتان آجر‌هایی را که دارید می‌شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می‌کنید.
 • روی هم رفته دیدن آجر و دیوار آجری در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روز‌های آینده از برخورد‌های تند با دیگران دوری بجویید.
 
آیا شما در رویای خود آجر مشاهده کرده‌اید؟ اگر تجربه دیدن آجر در خواب را دارید می‌توانید با ارسال آن در زیر همین مطلب رویای خود را با کاربران مجموعه تعبیر خواب ستاره به اشتراک گذاشته و تعبیر آن آگاه شوید
 10 Comments
 1. سلام خواب من بعد از دو روز هنوز تعبیر نشده. ممنون میشم زحمت بکشید

 2. سلام دیشب خواب دیدم قسمتی از گچ و خاک و گچ رویی دیوار یکی از اتاقهامون به خاطر رطوبت ریخته ترک برداشته و ما از افتادن اونا جلوگیری کردیم ولی در نهایت یه تکه نسبتا بزرگ افتاد و آجرهای زیرین دیوار که خیلی تمیز و مرتب و منظم کار شده بود، جلب توجه میکرد. من نگران بودم کسی این صحنه رو ببینه. ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث تان چیزی کم است. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. بیانگر ایده ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 3. سلام خسته نباشید منون میشم تعبیر خوابم رو بگید

  من خواب دیدم داخل یه کارخونه ی مواد مذاب ، با دونفر از دوستام یه پسر و یه دختر سعی داریم برای خودمون با چبدن اجر روی هم یک حفره ی در مانند درست کنیم، بقیه هم دارن همین کارو میکنن ولی انگار آجر ها شل هستن و تا یکم میچینیم میریزن.

  تا اینکه یکی از دوستام(اون پسره) ناراحت میشه و کنار میشکه و به ما دو نفر تهمت ناروا میزنه! ولی بعدش بیخیال میشه و میره.

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر تفکر مکرر و شیوه ی قدیمی انجام چیزهاست. علامتی از پیش بینی و عادت های تغییرناپذیر است. تعبیر دیگر: نمایانگر کار، بهره وری، انرژی و فعالیت و فعالیت شلوغ است. فردی هستید که می توانید چیزها را انجام شده تحویل بگیرید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «سعی داریم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. ادامه ی پیام:

  سعی داریم برای خودمون با چبدن اجر روی هم یک حفره ی در مانند درست کنیم، بقیه هم دارن همین کارو میکنن ولی انگار آجر ها شل هستن و تا یکم میچینیم میریزن.

  تا اینکه یکی از دوستام(اون پسره) ناراحت میشه و کنار میشکه و به ما دو نفر تهمت ناروا میزنه! ولی بعدش بیخیال میشه و میره.

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • در ادامه: نمایانگر دیواریست که می چینید تا از خودتان در مقابل آسیب دیدن، حفاظت کنید. می کوشید خودتان را ایزوله کنید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که از بیرون سرسخت به نظر برسید، اما هنوز از درون، فرد حساسی هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر ایده ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. خود را گناهکار می دانید. از قبول مسئولیت کارهایتان خودداری می کنید؛ بجایش، تمایل دارید نقش قربانی را بازی کنید. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه شدید است. همچنین ممکنست به این معنا باشد که نسبت به خودتان و انتخاب هایتان احساس شک دارید.

 5. با سلام و خسته نباشید.خواب دیدم داخل مغازه ای شدم و سی عدد آجر خریدم دو تا تی شرت نو داخل مغازه هم ةآویزون بود صاحب مغازه دو تا تی شرت رو زیرش رو گره زد و آجرها رو ریخت داخل تی شرت و به من داد من بهش گفتم تی شرت نو بود و اون گفت عیبی نداره .ممنون می شم تعبیر بفرمایید

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای سطحی بودن است. با احساسات‌تان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست. بیانگر ایده‌ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب‌تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد. لازمست آسان گیرید و استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای صداقت و اصالت شماست؛ بویژه در رابطه‌های شخصی‌تان. اگر طراحی یا نوشته‌ای روی تی‌شرت هست، آن را در نظر گیرید!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور