بورس دوباره شدیدا افت کرد!

امروز (چهارشنبه) در آغاز معاملات بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه با افت شد روبرو شد.

ستاره | سرویس اخبار – امروز و در آغاز معاملات بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افت ۳۷ هزار و ۵۸ واحدی به عدد ۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۷۲۷ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن با افت ۳ هزار و ۶۳۹ واحدی به عدد ۴۵۲ هزار و ۳۵۴ واحدی رسید.

بورس دوباره شدیدا افت کرد!

گفتنی است، با توجه به اینکه ۲۳ دقیقه از آغاز معاملات گذشته و شاخص ۳۷ هزار واحد ریزش کرده است و با نظر به اینکه حجم صف عرضه بیشتر است انتظار می رود بورس تهران با ریزش هفته را به پایان برساند.

منبع: گسترش


ستاره
Logo