ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست چه ریشه و معنایی دارد؟

ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست ریشه در آداب قدیم دارد که آب را برای تصفیه در کوزه می ریختند. حکایت و داستان این ضرب المثل حال افرادی را بیان می‌کند که با گفتار و رفتار باطن و درونیات خود را بلاخره نشان می دهند.
ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی را باید مَثَل از کوزه همان برون تراود که در اوست دانست که در مواقعی که فردی بر خلاف ظاهرش عملی یا گفتاری از خود بروز می دهد که نشان دهنده افکار و باطن اوست. در ادامه ریشه و معنی کامل آن را بخوانید. 

 

ریشه ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست چیست؟

در روزگاران قدیم، آب آشامیدنی را برای تصفیه در کوزه ای می ریختند و درِ کوزه را با کلاهکی از حصیر یا ابریشم می پوشاندند. سپس کوزه را در ظرف دیگری می گذاشتند و آبی را که از این صافی عبور می کرد می نوشیدند.

در این روش، معمولاً کوزه و سرپوش کوزه، هر بو و مزه ای که داشتند، به آب منتقل می کردند. این موضوع تمثیلی شد از رفتار و گفتار آدم ها که هر چه بروز می دهند درونیات آن ها را نشان می دهد و اینگونه  ضرب المثل «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» به وجود آمد.

 

ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست چه ریشه و معنایی دارد؟

 

معنی و مفهوم ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

  • گفتار و رفتار افراد، نشان دهنده ی درون آن ها و افکارشان ست.
  • ذات آدم ها بلاخره بروز می کند و خود را نشان می دهد. 
  • همانگونه که ممکن است کوزه ای زیبا و جنس مرغوب باشد، اما درونش زهر باشد و لاجرم از آن به جای آب شیرین و گوارا زهر بیرون بیاید، افرادی با ظاهر پسندیده هستند که باطن خبیثی دارند و نباید از آن‌ها، انتظار داشت که رفتار خوب و درست انجام دهد.

 

کاربران عزیز؛ برای گسترش این ضرب المثل و خواندن حکایت و داستان آن، می‌توانید مطلب مثل نویسی از کوزه همان برون تراود که در اوست را بخوانید.


ستاره
Logo