ضرب المثل آستین نو بخور پلو چه داستان و معنایی دارد؟

تا به حال به ریشه، داستان و معنی ضرب المثل آستین نو بخور پلو فکر کرده اید؟ این ضرب المثل که برگرفته از حکایتی از ملانصرالدین است وقتی بکار میرود که افراد را بر اساس سر و وضع و ظاهر او یا وضع مادی او تحویل بگیرند.

ضرب المثل آستین نو بخور پلو چه داستان و معنایی دارد؟

 

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – آستین نو بخور پلو یکی از ضرب المثل های فارسی است که ریشه در حکایت های ملانصرالدین دارد و کنایه ای از افراد ظاهربین است که در بند مادیات هستند و برخوردشان با دیگران فقط از روی ظاهر ثروتمند یا مقام و منصب آن هاست. در این مطلب معنی و حکایت ضرب المثل آستین نو بخور پلو را می‌خوانید. 

 

معنای ضرب المثل آستین نو بخور پلو

این ضرب المثل وقتی به کار می‌رود که به کسی فقط از روی ظاهر و برای وضع مالی یا مقام او اهمیت بدهند و او را تحویل بگیرند، نه به خاطر انسان بودنش.
همچنین در موردی گفته می‌شود که افراد نادان را در لباس کهنه تحویل  نمی‌گیرند و نادانان ظاهرساز را بر صدر می‌نشانند.

 

ضرب المثل آستین نو بخور پلو چه داستان و معنایی دارد؟

 

ریشه و داستان ضرب المثل آستین نو بخور پلو چیست؟

روزی ملا نصرالدین در حالی که لباس کهنه‌ای به تن داشت به یک میهمانی رفت. صاحبخانه با داد و فریاد او را از خانه بیرون کرد. ملا به خانه برگشت و از همسایه خود، لباسی گرانبها به امانت گرفت و آن را به تن کرد و دوباره به همان میهمانی رفت.
این بار صاحبخانه با روی خوش جلو آمد و به او خوش‌آمد گفت و او را در محلی خوب نشاند و برایش سفره‌ای از غذا‌های رنگین پهن کرد.
 
ملا از این رفتار خنده اش گرفت و پیش خود فکرد کرد پس این همه احترام فقط بخاطر لباس نو و سرو و ضع ظاهری اوست. پس آستین لباسش را کشید و به آستین گفت: آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو.

صاحبخانه که از این رفتار تعجب کرده بود از ملا پرسید چکار می‌کنی؟

ملا گفت: من همانی هستم که با لباسی کهنه به میهمانی تو آمدم و تو مرا راه ندادی و حالا که لباسی نو به تن کرده ام اینقدر به من احترام می‌گذاری. پس این احترام بابت لباس من است نه بخاطر خود من. پس آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو …

 

در جواب چنین رفتاری باید گفت: تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت


ستاره
Logo