تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب پل به جزئيات زیادی بستگی دارد؛ از جمله اینکه شما در خواب چه احساسی داشته‌اید یا پل را به چه صورتی مشاهده کرده‌اید. به طور کل دیدن پل در خواب اگر شکسته و خراب نباشد نیکوست.
تعبیر خواب پل از نظر شخصیت‌ها و تحلیل‌گران خواب
 
ستاره | سرویس سرگرمی – آیا رویایی در رابطه با پل‌ها داشته‌اید؟ دیدن پل در خواب به طول معمول به تصمیمات یا اتصالات مهم در زندگی شما اشاره می‌کند. در طول خواب، وضعیت پل، مقصد و مبدا مسیر نیز در تعبیر و تفسیر مهم هستند. اقدامات شما و همچنین نتایج این اقدامات در رویا می‌توانند سرنخ‌های مهمی را برای تعبیر خواب پل به دست بدهند. در ادامه می‌توانید معنای خواب خود را در شرایط مختلف توسط معبران مختلف پیدا کنید.
 

تعبیر خواب پل از نگاه امام جعفر صادق

امام می‌فرماید: پل در خواب بر چهار وجه است:
اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.
دوم: پادشاه.
سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.
چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.
 

تعبیر خواب پل براساس جزئیات

تعبیر خواب عبور از پل

به گفته‌ی معبر ایرانی «منوچهر مطیعی تهرانی» دیدن پل در رویا می‌تواند معنای مثبت یا منفی داشته باشد. اگر پلی که در خواب می‌بینید شکسته و خراب نباشد، تعبیر مثبت است و هرچه این پل وسیع‌تر بهتر. در حقیقت پل به ما احساس امنیت و اعتماد می‌دهد. اگر در خواب از پلی عبور می‌کنید بدان معناست که خطری در کمین شماست، اما به شما کمک خواهد شد. اما اگر پل شکسته و ویران باشد، خبر از تشویش می‌دد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: «پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می‌نهاد و عمارت می‌کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.»
از نظر لیلا برایت دیدن پل در خواب نشانه‌ی موفقیت در آینده است. اگر در خواب ببینید که از پلى می‌گذرید، یعنى خطرى شما را تهدید می‌کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلى قدیمى پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ ى آن است که براى انجام کارى خود را به خطر می‌اندازید.

تعبیر خواب ساخت پل

ساختن پل در خواب به معنای تصمیمات بزرگ در زندگی است. ابراهیم کرمانی ساخت پل را نشانه‌ی کسب مال می‌داند. پلی که در رویای شما در حال ساخت است، همچنین می‌تواند نشانه‌ی یک دوره‌ی انتقال در زندگی شما باشد. شما در حال آماده شدن برای رفتن به یک دوره‌ی جدید در زندگیتان هستنید؛ مثل تغییر شغل، مدرسه، شهر و ….

تعبیر خواب سقوط پل

اگر در خواب ببینید که پلی سقوط می‌کند، بدان معناست که شما به دلیل عدم ریسک پذیری متضرر می‌شوید. همچنین می‌تواند به معنای آن باشد که شما در حال انجام تغییرات بزرگ و خطرناک در زندگی خود هستید و ضمیر ناخودآگاه‌تان به شما می‌گوید که این ممکن است مسیر درستی نباشد. این یعنی شما ممکن است مجبور شوید خطر‌های قابل توجهی را به جان بخرید.

تعبیر خواب پرش از پل

اگر در خواب می‌بینید که از روی پل می‌پرید، یعنی از شکست هراسانید و نگرانید که مبادا به موفقیت دست نیابید.

تعبیر خواب سوختن پل

 

تعبیر خواب پل در حال سوختن

 

اگر شما در خواب پلی را می‌بینید که در حال سوختن است، یعنی رو به آینده نگاه می‌کنید و نه گذشته؛ بنابراین شما ممکن است تمام روابط گذشته‌ی خود را حذف کنید و در واقع نمی‌خواهید هیچ چیز از گذشته در زندگی فعلیتان باشد.

تعبیر خواب پل بلند و بزرگ

پل بلند و بزرگ در خواب از یک مانع بزرگ در زندگی شما خبر می‌دهد که از آن هراس دارید. در مقابل این مانع به ایستادگی و شجاعت نیاز دارید تا بتوانید از آن‌ها عبور کنید. پیش از رسیدن به اهداف باید منتظر سفر‌ها و موانع سختی باشید. این وضعیت ممکن است ناممکن و ترسناک به نظر برسد، اما شما باید ثابت قدم باشید تا به مقصد برسید.

تعبیر خواب پل شناور، سنگی، شیشه‌ای و یخی

پل سنگی در خواب یعنی شما در زندگی می‌دانید که چه می‌کنید و مصمم هستید. یک پل شناور خبر از تزلزل و تردید شما در رسیدن به موفقیت دارد. پل شیشه‌ای می‌تواند به شکافی در روابط خانوادگی شما اشاره کند که برای بازیابی ارتباط باید دقت زیادی به خرج دهید. گاهی سوء تفاهم‌ها علت این مشکلات هستند. ناخودآگاه شما از طریق نشان دادن پل یخی در خواب قصد دارد به شما بگوید که تا زمان رسیدن به هدف باید آرام بمانید. مسیر موفقیت آسان نیست و باید بر احساسات خود مسلط شوید.

تعبیر خواب رفتن در زیر پل

اگر در خواب خود در زیر یک پل ایستاده‌اید، احتمالا شما به گذر زمان و زندگی بی‌توجهید. این رویا می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که شما نسبت به وقایع آگاه نیستید و نمی‌دانید چه چیزی را از دست می‌دهید و احتمالا بهتر است دیدگاه تازه‌ای نسبت به زندگی پیدا کنید.

تعبیر خواب یک پل معروف

 

تعبیر خواب پل معروف

 

اگر در خواب یک پل مشهور را می‌بینید، می‌تواند به این معنا باشد که شما به دنبال راه‌هایی برای بهتر کردن آینده خود نسبت به حال هستید و یعنی شما می‌خواهید چیز‌هایی را در زندگی خود تغییر دهید.
 
 

سخن پایانی

هنگام تعبیر خواب پل، باید به این نکته توجه داشته باشید که احساس شما در رویا و همچنین معنایی که پل نزد شما دارد بسیار مهم است و می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. برای مثال یک پل می‌تواند در نظر شما راه ارتباطی و گاهی یک مانع باشد و در نتیجه، به گفته‌ی تحلیل‌گران خواب، این تعبیر شما بر معنای خواب تاثیرگذار است. اگر به دنبال نظرات جزئی‌تری در این رابطه هستید، مطلب «تعبیر خواب خود را از که بپرسیم؟» را نیز مطالعه فرمایید. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ فراموش نکنید که نظرات ارزنده و پرسش‌های خود را با ما در قسمت پرسش و پاسخ به اشتراک بگذارید.6 Comments
 1. سلام واحترام

  خواب دیدم که وارد کوچه یی شدم می خواستم برم منزلی که با کسی قرار ملاقات داشتم چند زن سرکوچه و نزدیک همان منزل نشسته بودند نگاهشون به من بود برای اینکه جلب توجه نکنم رد شدم و رفتم تا انتهای کوچه

  دیدم یک دره ی عمیق روبه روی منه پر از آب خروشان گل آلود یک پل ناایمن هم روی آن نصب شده یک کلبه اون ور دره بود با زحمت رد شدم تا رسیدم به کلبه دیدم بچه های کوچکی شادمان و خندان دارن بازی می کنن روی پل طنابی گرفتم که دوباره برگردم سمت همان منزل اینبار با سختی و ترس بیشتری رد شدم هرلحظه داشتم می افتادم تو آب خروشان ولی معجزه آسا نیفتادم توی آب

  درب منزل باز بود مرد منتظر من بود رفتم داخل خونه قدیمی بود گفتم امین اینجا زندگی میکنی؟ گفت داخلش تمیز و مرتب ه رفت تو آشپزخانه چیزی بیاره و من نگاهی به داخل منزل کردم کوچک و تمیز بود

  مرد با لبخند اومد کنارم چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم

  لطفا تعبیر کنید مچکرم

  امیدوارم خیر باشه

  • سلام بر شما! خوابتان گویای ذهن ناخودآگاهتان و احساسات نهفته ی شماست. ممکنست به احساسات و رابطه هایی اشاره داشته باشد که نشناخته اید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکنست نشانه ای از بیماری باشد. دوره ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. ممکنست گویای حس دگرگونی درباره ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدم بچه های» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. با سلام

  من خواب دیدم به همراه پدر مادرم از یک پل که روی آب هست میگذریم با ماشین

  توی خواب پل مثل یک محل تفریحی بود که معلق بود.

  ولی ما گذشتیم و به اون سمت آب رسیدیم

  تعبیرش چی هست؟

 3. راننده پدرم بو‌د. من در صندلی جلو نشسته بودم کنار راننده

  • بنابراین، خواب‌تان یعنی به پدرتان وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. اگر از پل، داخل آب بیفتید، یعنی اجازه می‌دهید جلوی احساس‌تان گرفته شود و شما را از پیش رفتن بازدارد.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور