اشعار روز عاشورا؛ گلچین شعر عاشورایی از شاعران اهل بیت

اشعار روز عاشورا شامل اشعاری از غلامرضا سازگار، علی اکبر لطیفیان، شعر همه اهل حلب مولانا و دیگر اشعار عاشورایی است که به مناسبت وقایع روز دهم محرم سروده شده است و اشعار مقتل امام حسین و وداع با امام حسین (ع) را دربر می‌گیرد.

اشعار روز عاشورا

 

ستاره | سرویس سرگرمی – در تاریخ ادبیات ایران اسلامی، شاعران بسیاری درباره عاشورا و وقایع کربلا شعر سروده اند. اشعار عاشورایی پر سوز و گدازی که برای نوحه و مراسم عزاداری از جمله متن نوحه شب عاشورا و متن نوحه زنجیر زنی برای محرم نیز خوانده می‌شوند. در این مطلب زیباترین اشعار درباره عاشورا روز دهم ماه محرم را از شاعران معاصر و گذشته می‌خوانید. شما می‌توانید گلچین غزل عاشورایی را نیز در ستاره بخوانید. 

 

اشعار روز عاشورا

ای ملایـک ز جگــر آه شرربار کشید
آسمان را همگان در شرر نار کشید
نـــالــه وای حسینــا ز دل زار کشید
لطمه بر رخ زده فـریاد دگر بار کشید

آسمان‌ها! همه در آتش دل دود شوید
آن چنــان نــاله بـــرآرید کـه نابود شوید

 

وقت آن است که از جسم جهان جان برود
نــــالـه بـــــر عـــرش ز هـــر آیـــۀ قرآن برود
در شبستــان عـــــدم عــــالـم امکــان برود
نگـذاریــد کــــه شــــه جـــانـب میـدان برود

یا بیـایید و سـرراه بگیرید بر او
یا ز دل ناله برآرید و بمیرید براو

 

ملـک نـار سـرآورده به فرمان حسین
ملـک آب به فکر لب عطشان حسین
ملک بـاد شده سر به گریبان حسین
ملک خاک شده  خاک بیابان حسین

آسمان سوخته و شعله به عرش افتاده
 یا که از اوج فلک عرش بـه فرش افتاده

 

فـاطمه آمــده از خلـد بــه استقبالش
مــردها کشتـه و زنها همگان دنبالش
نه عجب گرکه خدا فخر کند بر حالش
الـف قـــامـت ذریـــۀ زهــــرا دالش

داغ‌ها دیــده ولــی با دل مســرور آید
تیغ‌ها گوش به فرمان که چه دستور آید

 

نیــزه دسـت عـــدو منتظـــر فـــرمانش
تیــرهـا یکســره در بنـد کمـان گریانش
تیــغ‌هـا عــاشـق زخــم بــدن عـریانش
سنگ‌ها لاله و نسرین و گل و ریحانش

مرگ، پروانه‌صفت دور سرش گردیده
داغ دلـدادۀ زخــم جگـرش گـردیده

 

انبیا بسته صف از بهر فداکاری او
همه گشتند علم بهر علمداری او
بـاز گشتند بــه دنیـا ز پی یاری او
او فروشنده، خدا گرم خریداری او

روح جبریل زند بال به دور سر او
ملک‌الموت شده بندۀ فرمانبر او

 

شد سراپا سپر و منت شمشیر کشید
بهــر هــر زخــم ز دل نعــرۀ تکبیر کشید
عشـق را بـر تـن مجروح به تصویر کشید
از پـی تیــر دمــــادم جگـــرش تیر کشید

تیـرها در خـط پــرواز پــر و بـالش بود
دیده سوی حرم و دل سوی گودالش بود

 

حـق نـدا داد که ای مقتل تو دامانم
مــانده تــا لحظـۀ آخـر به سر پیمانم
دوست داری ز عدو داد تو را بستانم
همـه یـاران تـو را خود به تو برگردانم

تا صف حشر فراموش، قیامت نشود
ذره‌ای بـر در مـا کـم ز مقامت نشود

 

گفـت ای وقــف تــو از روز ولادت ســـر من
رب مـن صــاحب مــن خــالق مـن داور من
این تو این قاسم و این اکبر و این اصغر من
گـو دو صـد مرتبـه صدپــاره شـــود پیکر من

خوش‌ترین لحظۀ من لحظۀ سر باختن است
پیش دشمن سپــر من سپر انداختن است

 

دوست دارم نبود نقطۀ سالم بـه تنم
زخـم پیـوسته شود مرهم زخـم بدنم
پیـرهن پــاره، تنــم، پـــاره‌تر از پیرهنم
سر گرفتم به کف و ذبح عظیم تو منم

سینۀ خویش به شمشیر بلا کردم باز
تـو مـرا خواسته‌ای کشته ببینی زآغاز

 

بـــود بــر سجــدۀ تسلیــم رخ چــون قمـــرش
نیــزه‌هـا بـود کــه می‌رفــت فـــرو در جگــرش
در همان حال که لب‌تشنه جدا گشت سرش
اشک می‌ریخت به رخسار خود از چشم‌ ترش

سر جدا شد ز تن و ذکر حقش بر لب بود
چشمش از دامن قاتل به سوی زینب بود

 

ای خـداونـد بــه زخـم تـن عـــریان حسین
به تن غرقه به خون و لب عطشان حسین
بـه فــــداکــــاری و ایثــــار جــوانان حسین
بــه نمــــاز سحــــر و نغـمـــۀ قـرآن حسین

تو کز این غم زده‌ای شعله دل عالم را
شرری زن که بسوزی جگر «میثم» را

«غلامرضا سازگار»


یک روح واحدند، ولی از بدن، جدا
در اتحاد نیست “تو” از “او” و “من” جدا

این دو، دو نیستند، تجلی وحدتند
پس باطناً یک اند ولی ظاهراً جدا

جسمش کنار خیمه و روحش کنار عرش
این گونه هیچ کس نشد از خویشتن جدا

می برد با خودش همه اهل بیت را
پس داشت می شد از همه پنج تن، جدا

حال غریب بهتر ازین که نمی شود
این است آخر عاقبت از وطن جدا

از نیزه ها بپرس چرا هر چه می کشید
اصلاً نمی شد از بدنش پیرهن جدا

در غارتش کسی به کسی پا نمی دهد
یا می شود لباس جدا، یا بدن جدا

افتاده است گوشه ی گودال سر جدا
افتاده است گوشه ی گودال تن جدا

این کشته هم حسین هم انگار زینب است
این دو، دو نیستند، ولو ظاهراً جدا

«علی اکبر لطیفیان»

 

اشعار روز عاشورا
 
همچنین بخوانید: مجموعه شعر درباره امام حسین (ع)؛ زیباترین اشعار کوتاه و بلند حسینی و عاشورایی

 

شعر روز عاشورا همه اهل حلب از مولانا

روز عاشورا همه اهل حلب

باب انطاکیه اندر تا به شب

گرد آید مرد و زن جمعی عظیم

ماتم آن خاندان دارد مقیم

ناله و نوحه کنند اندر بکا

شیعه عاشورا برای کربلا

بشمرند آن ظلمها و امتحان

کز یزید و شمر دید آن خاندان

نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشت

پر همی‌گردد همه صحرا و دشت

یک غریبی شاعری از ره رسید

روز عاشورا و آن افغان شنید

شهر را بگذاشت و آن سوی رای کرد

قصد جست و جوی آن هیهای کرد

پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد

چیست این غم بر که این ماتم فتاد

این رئیس زفت باشد که بمرد

این چنین مجمع نباشد کار خرد

نام او و القاب او شرحم دهید

که غریبم من شما اهل دهید

چیست نام و پیشه و اوصاف او

تا بگویم مرثیه ز الطاف او

مرثیه سازم که مرد شاعرم

تا ازینجا برگ و لالنگی برم

آن یکی گفتش که هی دیوانه‌ای

تو نه‌ای شیعه عدو خانه‌ای

روز عاشورا نمی‌دانی که هست

ماتم جانی که از قرنی بهست

پیش مؤمن کی بود این غصه خوار

قدر عشق گوش عشق گوشوار

پیش مؤمن ماتم آن پاک‌روح

شهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح

«مولوی»


متن شعر نوحه روز عاشورا

مستــان همــه افتــاده و ساقــی نمانده
جـامــی بــرای مِـی‌کشـان بـاقـی نمانده
آمـد بـه منــزل بــارشان / خوش گرم شد بازارشان
روز حسین است روز حسین است

زینب بـه مقتل دید از جانش اثـر نیست
بـوی گُلش مـی‌آید و از گُـل خبر نیست
از زیـر تیغ و نیزه‌هـا / آمـد صـدا زینب بیـا
روز حسین است روز حسین است

یـک زن میـــان کُشته‌هــا تنهـا نشستـه
دارد دو دسـت خـود بـه پهلوی شکسته
گوید حسین من چه شد / نـور دوعین من چه شد؟
روز حسین است روز حسین است

یک کودک امشب از صف طفلان جدا شد
یــــا آیــــه‌ای از ســــوره‌ی قـرآن جـدا شد
بـابش فدای حق شده / دختر به او ملحق شده
روز حسین است روز حسین است

آب فــرات آزاد شد امّا چه سودی
دیگر به فکر تشنگی یک تن نبودی
اصغر گلویش چاک شد / گهـواره‌ای او خاک شد
روز حسین است روز حسین است

«علی انسانی»


هستی فاطمه، هدیه بر خدا شد
که سر حسینش از بدن جدا شد
واقتیلا حسین          واشهیدا حسین

زخم‌ها مثل گل مانده بر پیکرش
نــالــۀ آب‌آب آیـــد از حنجــــرش
واقتیلا حسین          واشهیدا حسین

گشته دریای خون گودی قتلگاه
کشتن میهمان با کدامین گناه
واقتیلا حسین          واشهیدا حسین

عصمتِ کبریا حضرت فاطمه
گه روَد قتلگاه گه روَد علقمه
واقتیلا حسین          واشهیدا حسین

دست عباس کو نجل حیدر چه شد
علی‌اکبر کجاست علی‌اصغر چه شد
واقتیلا حسین          واشهیدا حسین

شمـر دون، شرم کن از رسول خدا
سر مبر از حسین دستت از تن جدا
واقتیلا حسین           واشهیدا حسین

تیـــغ‌هــا ســایه‌بـان، زخـــم‌ها پیرهن
خون شده آب غسل خاک صحرا کفن
واقتیلا حسین           واشهیدا حسین

«غلامرضا سازگار»


متن شعر روز عاشورا شده کربلا غوغا شده

روز عاشورا شده کربلا غوغا شده
امروز کبوتران گریه بر بامند فتنه گران ذلیل اسلامند
یزیدیان همیشه نا کامند
حسین آقام آقام آقام
******
باشد چون پیر خمین راه ما راه حسین
باشد تا به اَبَد مرام حِزب الله پیروی از مکتب روح الله
با مدد از حضرت ثاراالله
حسین آقام آقام آقام

دین ما حبّ ولی عشق ما سید علی
ما با حسین حسین عبد خدا هستیم پیرو راه شهدا هستیم
سینه زن کرببلا هستیم
حسین آقام آقام آقام

«حاج امیر عباسی»

 

اشعار روز عاشورا

 

همچنین بخوانید: مجموعه شعر کوتاه محرم

 

شعر روز عاشورا در آن میدان عشق

عشق بازی کار هر شیاد  نیست
این شکار، دام هر صیاد نیست

عاشقی را قابلیت لازم است
طالب حق را حقیقت لازم است  

عشق، از معشوق اول سر زند
تا به عاشق، جلوه دیگر کند 

تا به حدی که برد هستی از او
سر زند صد شورش و مستی از او

شاهد این مدعی خواهی اگر
بر حسین و حالت او کن نظر

 روز عاشورا در آن میدان عشق 
کرد رو را جانب سلطان عشق

بارالها این سرم این پیکرم
این علمدار رشید، این اکبرم 

این سکینه، این رقیه، این رباب
این عروس دست و پا خون در خضاب 

این من و این ساربان، این شمر دون
این تن عریان میان خاک و خون 

این من و این ذکر یارب یاربم
این من و این ناله‌های زینبم

 پس خطاب آمد ز حق کی شاه عشق
ای حسین یکه تاز راه عشق 

گر تو بر من عاشقی ای محترم
پرده برکش من به تو عاشقترم

غم مخور که من خریدار توام
مشتری بر جنس بازار توام 

هر چه بودت داده‌ای در راه ما
مرحبا صد مرحبا خود هم بیا 

خود بیا که می‌کشم من ناز تو
عرش و فرشم جمله پا انداز تو

لیک خود تنها در بزم یار
خود بیا و اصغرت را هم بیار

خوش بود در بزم یاران بلبلی
خاصه در منقار اوبرگ گلی 

خود تو بلبل، گل؛ علی اصغرت

زودتر بشتاب سوی داورت

«ناصرالدین شاه قاجار»


اشعار مقتل روز عاشورا

 چگونه صبر کنم رفتن تورا بینم
نوای وا عطشا گفتن تورا بینم

در این طرف تو صدا می زنی «انا المظلوم»
جواب……هلهله دشمن تورا بینم

بپوش زیر زره دست دوز مادر را
مباد لحظه ای عریان تن تورا بینم

چگونه معجر خودرا به سر نگه دارم
چگونه لحظه جان دادن تورا بینم

کویر واین همه لاله حسین خیز وببین
میان دشت فقط گلشن تورا بینم

شود به سم ستوران تن تو حلاجی
میان گرد و غبار، خرمن تورا بینم

چگونه حفظ کنم چادرم که در مقتل
به دست چند نفر جوشن تورا بینم

خداکند که نیفتی به زیر پای کسی
به چشم خویش لگد خوردن تورا بینم

(قاسم نعمتی)


اشعار غلامرضا سازگار به مناسبت روز دهم ماه محرم

ای پیکر برهنه ی بی سر حسین من
آیا تویی عزیز پیمبر، حسین من؟

پیدا نمی‌کنم به تنت جای بوسه‌ای
جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من

بگذار تا زنم به گلوی بریده‌ات
یک بوسه با نیابت مادر حسین من

ای بر تنت سلام، جواب سلام ده
از حنجر بریده به خواهر حسین من

زخم تنت ز حد تصَوّر، بوَد فزون
زخم دلت هزار برابر، حسین من

ترسم کشند دختر مظلومه ی تو را
او را نگیر این‌همه در بر حسین من

برخیز و بر مسافر شامت، اذان بگو
قرآن بخوان، در این دم آخر حسین من

من آن مسافرم که ز خون گلوی تو
کردم خضاب، جان برادر، حسین من

گر بی‌تو می‌روم سفر شام، غم مخور
همراه ماست شمر ستمگر حسین من

«میثم» ز سوز سینه ی ما شعله می‌کشد
دستش بگیر در صف محشر حسین من


شعر مُقبل كاشانی برای عاشورا

روایت است كه چون تنگ شد بر او میدان
فتاده از حركت ذوالجناح وز جولان

هوا ز بادِ مخالف چو قیرگون گردید
عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت
نه سیدالشهداء بر جدال طاقت داشت

كشید پــا ز ركـاب آن خلاصه ی ایجاد
به رنگ پرتو خورشید، بر زمین افتاد

بلند مرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد


متن شعر روز عاشورا حاج منصور ارضی

جمع صفات پنج تن، یکجاست زینب
اثبات ذات مادرش زهراست زینب

نور حقیقت در شب ظلمت فقط اوست
“انا هدیناه السبیل” ماست زینب

او را صداکردم” و ما ادراک” گفتند
از بس مقام و رتبه اش بالاست زینب

دربارگاه قدس، در سیر الی الله
مرکز نشین حلقهء  سرهاست زینب

زنجیره وصل امامت بر امامت
در امتداد روز عاشوراست زینب

گفتیم ” عرفنی” ندا آمد که حاشا
مثل خدا معروف ناپیداست زینب

ممسوس ذات الله و مجذوب حسین است
زینب نگو که محشر کبراست زینب

دارد گره وا میکند از کار عالم
وقت نماز شب اگر تنهاست زینب

وقتی حسین انا الیه راجعون گفت
مرگ خودش را از خدا مى خواست زینب

محکم گره زد معجر خود را از امشب
یعنی علمدار حرم فرداست زینب

با خدا غرق نیایش شده‌ای
چه شده یکسره خواهش شده‌ای

از غمت تب نکنم پس چه کنم
گله امشب نکنم پس چه کنم

من که دور سر تو ‌ می‌گردم
یه کمی حرف بزن دق کردم

این همه مادری ام را چه کنم
غیرت خواهری ام را چه کنم

بنشین شانه کنم مویت را
بنشین بوسه زنم رویت را

احتمالات، شده صد درصد
دخترت از همه جا می‌ترسد

نکند یک تنه لشکر بِکِشی
لب به روی لب اکبر بِکِشی

گریه‌های تو پر از دنباله است
آن طرف سر نزنی گودال است

درد من در سر و رویت پیداست
بوسه زیر گلویت پیداست

مانده ام بوی تنت را چه کنم
عطر پیرُهنت را چه کنم

گرگ‌ها دُوْرِ تنت بسیارند
خنجر کُنْد شنیدم دارند

ناله مادرمان می‌آید
چه بلایی سرمان می‌آید

از حرم دور نمان می‌ترسم
من ز لبخند سنان می‌ترسم

می‌زند اسب بر این  پیکر، مُهر
بی امان است حرم فردا ظهر

ساربان نیز حمایل بسته
به عقیق یمنت دل بسته

وای اگر درد، فراوان باشد
وای اگر خارِ مغیلان باشد

وای اگر جان مرا چال کنند
کوفیان غارت خلخال کنند

وای اگر از همه عالم بخورم
وای اگر سیلی محکم بخورم

 

همچنین بخوانید: مجموعه‌ ای از اشعار ویژه محرم

 

شعر به مناسبت روز عاشورا

چنان اسفند می سوزد به صحرا ریگ ها فردا 
چه خواهد شد مگر در سرزمین کربلا فردا
 
تمام دشت را زینب به خون آغشته می بیند 
مگر باران خون می بارد از عرش خدا فردا
 
برادر! دل گواهی می دهد امشب شب قدر است 
اگر امشب شب قدر است، قرآن ها چرا فردا…
 
همه در جامۀ احرام دست از خویشتن شستند 
شگفتا عید قربان است گویا در منا فردا…  
 
ببین شش ماه ات بی تاب در گهواره می گرید
علی از تشنگی جان می دهد امروز یا فردا
 
ببوسم کاش دست و پای اکبر را و قاسم را 
همانانی که می افتند زیر دست و پا فردا
 
برادر! وقت جان افشانی عباس نزدیک است
قیامت می شود وقتی بگوید یا اخا  فردا
 
برادر! خوب می خواهم ببینم روی ماهت را
هراسانم که نشناسم تو را بر نیزه ها فردا
 
به مادر گفته بودم تا قیامت با تو می مانم 
تمام هستی من، می روی بی من کجا فردا؟

«میلاد عرفان پور»


تا خداییِ خداست، همه جا کرب و بلاست
روزها روز حسین، اشک ها اشک عزاست
انا مجنون الحسین
اشجع الناس کجاست؟ عشق و احساس کجاست؟
شاخه ی یاس کجاست؟ دست عباس کجاست؟
انا مجنون الحسین
یک طرف اشک پدر، یک طرف خون پسر
یک طرف زخم جگر، یک طرف یا ابتاست
انا مجنون الحسین
دل من سوختنی است، اشک من ریختنی است
عشق من سینه زنی است، رهبرم خون خداست
انا مجنون الحسین
دیده ام سوی حسین، کعبه ام کوی حسین
قبله ام روی حسین، کربلا قبله نماست
انا مجنون الحسین
مهر او در گل من، عشق او حاصل من
قبر او در دل من، سینه ام بزم عزاست
انا مجنون الحسین
منم و اشک دو عین، منم و وای حسین
گریه برمن شده دین، کار من سوز و دعاست
انا مجنون الحسین
خاک دلدار منم، دیده خونبار منم
تشنه ی یار منم، کوثرم جام بلاست
انا مجنون الحسین
شمرکافر زجفا، سر ارباب مرا
تشنه لب کرد جدا، تا زمین است و سماست
انا مجنون الحسین

 

 
همراهان گرامی شما می‌توانید شعر کودکانه امام حسین (ع) و عاشورا با دانلود فایل صوتی و تصویری را نیز برای کودکتان در ستاره بخوانید. نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور