احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه

سفیر آلمان در تهران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

ستاره |‌ سرویس اخبار – در پی بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در مورد اعدام روح الله زم ، سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه

در حال حاضر آلمان، رییس دوره ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

منبع: ‌ایسنا


ستاره
Logo