دختر ناصرالدین شاه، اولین زن نوازنده پیانو در ایران

عصمت‌الدوله دختر ناصرالدین شاه، اولین زن نوازنده پیانو در ایران است. سرگذشت پیانو در ایران، دانستنی های جالب تاریخی

دختر ناصرالدین شاه

ستاره | سرویس سرگرمی – دختر ناصرالدین شاه، اولین زن نوازنده پیانو در ایران بود.

 

عصمت‌الدوله دختر ناصرالدین شاه، اولین زن نوازنده پیانو در ایران

 

عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه، اولین زن نوازنده پیانو در ایران

 

عصمت‌الدوله دختر سبیلوی ناصرالدین شاه، نخستین زن ایرانی بود که نواختن پیانو را آموخت. عصمت‌الدوله (۱۲۳۴، تهران-۱۲۸۵، تجریش) دختر ناصرالدین‌شاه که مادرش تاج‌الدوله دومین زن عقدی ناصرالدین‌شاه و دختر سیف‌الله میرزا پسر فتحعلی‌شاه بود، در سن دوازده سالگی به ازدواج دوستمحمدخان معیرالممالک درآمد. عصمت‌الدوله از معیرالممالک صاحب چهار فرزند شد:

عصمت‌الملوک معیری، همسر میرزا حسن مستوفی‌الممالک

بنر-هومکا-ستاره

دوستعلی‌خان معیرالممالک

فخرالتاج معیری

دوستمحمدخان اعتصام‌الدوله

ناصرالدین شاه پدر عصمت‌الدوله در یکی از خاطرات خود درباره او می‌نویسد: «وعده داشتیم خانه ظل‌السلطان از صبح رفتیم … من و ظل‌السلطان و نایب‌السلطنه رفتیم اندرون از همان راه گلخانه … عصمت‌الدوله سبیل داشت به قدر سبیل نایب‌السلطنه».

 

ستاره
Logo