تعبیر خواب نخل خرما خوب است یا بد؟

تعببر خواب نخل با توجه به شادابی یا پژمردگی درخت متفاوت است. مجموعه کامل و جامعی از تعابیر مختلف دیدن درخت نخل در خواب را در ستاره بخوانید، از کاشتن درخت نخل گرفته تا خشک شدن و قطع کردن آن و ...
تعبیر خواب نخل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در این مطلب مجموعه‌ای کامل از تعابیر مختلف مربوط به دیدن درخت نخل در خواب گردآوری شده، این تعابیر که برگرفته از نظرات معبران توانمندی نظیر حضرت دانیال نبی (ع)، ابن سیرین و.. است به شما کمک می‌کند تا دیدگاه روشن تری نسبت به خواب خود پیدا کنید. دیدن خرما و نخل در خواب، در بیشتر موارد تعبیر نیکویی دارد و نشان دهنده‌ی خیر و برکت است، جالب است بدانید که در تعبیر خواب نخل، شادمانی یا پژمردگی درخت نخل، ارتباط مستقیمی با تعبیر خواب تان دارد، برای خواندن تفصیل بیشتر این مطلب، در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب نخل - دیدن نخل خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن درخت نخل در خانه

به طور کلی دیدن نخل در خواب، به مردی عالم یا مسلمانی خیّر برای مردم تعبیر می‌شود و گفته شده است که دیدن نخل در خواب، نشان از عمر طولانی و فراوانی مال و ثروت دارد. البته میان معبران مختلف، تفاوت‌هایی در جزئیات این تعبیر به چشم می‌خورد که در ادامه آن‌ها را به تفصیل می‌خوانیم:
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یعنی با مرد بزرگی، دوست و آشنا می‌شوی.
ابن سیرین هم در این مورد تعبیری کاملا مشابه دارد، او می‌گوید: دیدن درخت نخل در خواب نشان از عالمی بزرگ و شریف دارد. اگر در خواب خود ببینید که در خانه خود درخت خرما دارید معنی خواب این است که با انسانی بزرگ و فاضل برخورد خواهید داشت؛ و اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یعنی صاحب فرزند می‌شوی.
منوچهر مطیعی تهرانی نیز دیدن نخل در خواب را به شرط این که سرسبز و با طراوت باشد، بازتاب ثمره‌ی شیرین می‌داند و معتقد است که بیننده خواب باید منتظر پیش آمد‌های خوبی باشد. همچنین می‌گوید اگر مردی در خواب ببیند که در خانه درخت خرما دارد، معنی خواب این است که صاحب زنی می‌شود با کمالات که فرزندان خوبی به دنیا می‌آورد.
آنلی بیتون دیدن درخت نخل در خواب را نشانه ی یافتن موقعیت‌های امیدبخش و شادمانی بسیار زیاد می‌داند. او می‌گوید اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می‌گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است، علامت آن است که همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت. اما اگر خواب ببیند نخل‌های دو طرف خیابان خشکیده اند، نشانه آن است که اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد.
خالد بن علی بن محد العنبری دیدن درخت نخل را در خواب نشانگر داشتن یک زندگی خوب می‌داند.

 

تعبیر خواب نخل - دیدن نخل خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خشک شدن درخت نخل

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را نشانه روز‌های سخت و ناگوار می‌داند که انشاء الله پیش نخواهد آمد.

ابن سیرین در این مورد می‌گوید اگر ببینی درخت خرمایی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یعنی بین تو و همسرت جدایی می‌افتد. ولی اگر ببینی درخت خرمایی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یعنی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی.

به روایت خالد بن علی بن محد العنبری نیز دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

 

تعبیر خواب کاشتن درخت نخل

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال کاشتن درخت نخل هستید معنی خواب شما این است که زن خوب و خوش طبعی نصیب شما می‌شود.

بنر-هومکا-ستاره

دیدن خواب این خواب برای جوانان نشانه دهنده پیشرفت در زندگی است و آینده‌ای روشن را برای آن‌ها نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب قطع کردن درخت نخل

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یعنی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یعنی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود.

 

تعبیر دیدن گرده نخل در خواب

گرده نخل در خواب دیدن نیکو است و معنایی خوش دارد. برخی از معبران معتقدند که دیدن گرده نخل در خواب به معنای مالی است که پنهان بوده و شما آن را پیدا خواهید کرد.

در حالی که برخی دیگر دیدن گرده نخل را به معنی فرزند می‌دانند با این تعبیر که فرزندی به زندگی شما پا می‌گذارد و دگرگونی در روند زندگی تان رخ خواهد داد که شما را خوشحال می‌کند.

 

سخن آخر

آنچه خواندید مجموعه‌ای از تعابیر مختلف موجود درباره دیدن درخت نخل در خواب بود، امیدواریم خواندن این مطلب برای شما مفید بوده باشد، اما از آنجا که دیدن درخت نخل در خواب با دیدن خرما ارتباط نزدیکی دارد، خواندن تعبیر خواب خرما هم خالی از لطف نخواهد بود.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo