تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران

تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران به زمان ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گردد. عکس اولین اسکناس ایران، اولین اسکناس در تاریخ ایران

تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران

ستاره | سرویس سرگرمی – در مورد تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران در این مطلب بیشتر بدانید.

 

تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران

 

تاریخ چاپ اولین اسکناس در ایران

 

بنر-هومکا-ستاره

۳۰ مارس ۱۹۰۲، زمانی بود که ناصرالدین شاه قاجار، امتیاز چاپ اسكناس پول ملّی ایران و تاسیس بانك را به ژولیوس رویتر، موسس خبرگزاری رویتر داد!

در نیمه دوم دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عده‌ای از خارجیان تقاضای امتیاز بهره برداری از معادن و سایر منابع كشور را نمودند. نخستین و مهمترین آنها، امتیازی بود كه به موجب آن ساختن هرگونه راه و راه آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره‌برداری از همه معادن ایران (بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران، حق انحصار کارهای عام‌المنفعه، استفاده و بهره‌برداری از جنگلها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال در ازای پرداخت دویست هزار لیره انگلیسی و سود ۵٪ در اختیار پاول یولیوس فرایهر فون رویتر قرار گرفت که بعداً معلوم شد که میرزا حسین خان سپهسالار ۵۰ هزار لیره، میرزا ملکم خان ۲۰ هزار لیره، معین الملک ۲۰ هزار لیره و مبالغی نیز اقبال الملک به عنوان رشوه برای عقد این قرارداد از انگلیسی‌ها دریافت کرده‌اند.

امتیازنامه رویتر به دلیل مخالفت شدید روحانیون شیعه که اعتقاد داشتند شاه در قبال مبلغی تمامی کشور را به یک یهودی فروخته است و فشار دولت روسیه که انگلستان را رقیب خود میدانست لغو گردید. ولیکن رویتر با تلاش زیاد موفق شد بعد از ۱۷ سال به تاسیس بانک شاهی ایران بپردازد که اولین بار اسکناس را در ایران چاپ نمود.

 

ستاره
Logo