فهرستی از تغییرهای محیط اطراف با دخالت و بدون دخالت انسان

در محیط اطراف ما همواره تغییرات زیادی اتفاق می‌افتد. این تغییرات با دخالت یا بدون دخالت انسان اتفاق می‌افتد. در ادامه لیستی از تغییرهای محیط اطراف با دخالت و بدون دخالت انسان را برای شما آماده کرده‌ایم.
تغییرهای محیط اطراف

ستاره | سرویس علوم – انسان‌های اولیه بسیار متاثر از تغییرات محیطی بودند و دخالت زیادی در این تغییرات نداشتند. اما به تدریج و با پیشرفت، توانستند تغییرات زیادی در محیط اطراف خود ایجاد کنند. با دخالت انسان بسیاری از اکوسیستم‌ها تغییر کرد و یا به کلی تخریب شد. در نتیجه این تغییرات اکوسیستم‌های جدیدی بوجود آمد و پراکندگی و تعداد گونه‌ها در اکوسیستم‌های مختلف شگل گرفت.

با این توضیحات لازم است بدانید که تغییرات در محیط به دو شکل اتفاق می‌افتد؛ تغییراتی که با دخالت انسان و بدون دخالت انسان است. بطور مثال پختن نان، حل کردن شکر در چای، چیدن میوه از درخت و… از مجموعه تغییرهای محیط اطراف با دخالت انسان و چرخش زمین، تغییر فصل‌ها، افتادن برگ از درخت، بارش باران و… از تغییرهای محیط اطراف بدون دخالت انسان است.

در ادامه قصد داریم لیست کاملتری تحت عنوان فهرستی از تغییرهای محیط اطراف با دخالت انسان و بدون دخالت انسان را به شما ارائه دهیم.

 

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف با دخالت و بدون دخالت انسان

 

فهرستی از تغییرهای محیط اطراف با دخالت و بدون دخالت انسان

تغییر با دخالت انسان بدون دخالت انسان
قطع درختان  
بارش برف و باران  
تولید زباله  
آلوده شدن هوا  
تجزیه جسد حیوانات  
زرد شدن برگ درختان  
بوجود آمدن کانی ها  
از بین رفتن جنگل ها  
چرخش زمین بدور خورشید  
طوفان‌های صحرایی  
انقراض دایناسورها  
جزر و مد  
بوجود آمدن کوه ها  
گرمایش زمین  
کاهش سطح آب دریاها  
زلزله  

 

شما چه تغییرات دیگری می‌شناسید که می‌توان به این فهرست اضافه کرد؟ دیدگاه‌های خود را از طریق ارسال نظر با سایر مخاطبین ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo