وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟

وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟ سوختن کبریت یک واکنش شیمیایی است. بنابراین وقتی چوب کبریت می‌سوزد، اجزای تشکیل دهنده آن دچار تغییر شیمیایی می‌شوند.

وقتی چوب می سوزد چه تبدیل انرژی صورت می گیرد

 

ستاره | سرویس علوم – قطعا بارها چوب کبریت را در دستان خود گرفته و آن را آتش زده‌اید؛ اما آیا می‌دانید کبریت از چه اجزایی تشکیل شده و چه اتفاقی می‌افتد که با تماس با جعبه، آتش می‌گیرد؟ آیا می‌دانید وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟ در ادامه این مطلب با این موضوعات بطور کامل آشنا خواهید شد.

کبریت به طور عمده از دو قسمت تشکیل می‌شود:

۱- سیستم آتش زن

۲- بخش آتش گیر

سیستم آتش زن یا ایجاد آتش در کبریت شامل دو قسمت است: ۱- سرچوب کبریت که به طور عمده کلرات پتاسیم و کمی گوگرد است. ۲- حاشیه‌ی کناره‌ی قوطی کبریت که به طور عمده فسفر قرمز می‌باشد. با این توضیحات حتما برای شما این سوال پیش می‌آید که وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم شاید برای شما جالب باشد که بدانید چه اتفاقی می‌افتد که با کشیدن سرچوب کبریت به کناره جعبه آن، سوختن و در نتیجه یک واکنش شیمیایی اتفاق می‌افتد.

فسفر قرمزی که بر روی جعبه کبریت قرار گرفته، دمای اشتعال بالایی دارد. زمانی که این ماده بر اثر کشیدن چوب کبریت به حاشیه ی آن با کلرات پتاسیم قاطی می‌شود، بر اثر اصطکاک و گرمای تولید شده از آن، انفجار و گرمای زیاد تولید می‌شود. در اثر این گرما چوب کبریت نیز که قسمت آتش گیر کبریت است شعله ور شده و سوختن چوب کبریت اتفاق می‌افتد.

 

وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟

 

وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری می کند؟

سوختن یک تغییر شیمیایی است. این تغییر گاهی تند و گاهی کند اتفاق می‌افتد. زمانی که چوب کبریت می‌سوزد، ماده چوب کبریت، رنگ و بوی آن تغییر پیدا می‌کند. در این تغییر، گوگرد سر کبریت شعله ور شده و در اثر واکنش شیمیایی ناشی از سوختن به گوگرد دی اکسید (SO2) تبدیل می‌شود.

S8 + 8 O2 → 8 SO2

اتفاق دیگری که می‌افتد در اثر سوختن چوب، چوب به کربن تبدیل شده و رنگ آن به سیاه تغییر پیدا می‌کند.


ستاره
Logo