سه زلزله بزرگتر از ۴ ریشتر در هفته گذشته ایران

در هفته‌ای که گذشت ۳ زلزله بزرگتر از ۴ رییشتر در استان‌های گلستان، هرمزگان و کرمانشاه رخ داد.

ستاره | سرویس اخبار – در هفته گذشته ۳ زلزله بزرگتر از ۴ رخ داد که بر این اساس گمیش‌تپه استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵، لیردف استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۸ و منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه نیز با زلزرله‌ای به بزرگای ۴.۵ لرزیدند.

 

سه زلزله بزرگتر از ۴ ریشتر در هفته گذشته ایران

 

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۴ تیر

در “بیرم” استان فارس زلزله‎ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در۱۴  کیلومتری بیرم،۲۱  کیلومتری ارد و ۳۳ کیلومتری عمادده این استان گزارش شد.

صالح‌آباد استان ایلام نیز در این روز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری زمین لرزید که کانون آن در ۱۵ کیلومتری صالح آباد، ۳۱ کیلومتری چوار و ۳۸ کیلومتری ایلام بوده است.

گمیش ‌تپه استان گلستان نیززمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را در این روز تجربه کرد و کانون آن در کیلومتری گمیش تپه،۹۸ کیلومتری بندر ترکمن و ۹۹ کیلومتری سیمین شهر این استان به ثبت رسید.

 

یکشنبه ۱۵ تیر

در “یکه‌سود” استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، “حاجی‌آباد” استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶، “دامغان” استان سمنان زلزله ۲.۹، “سیرچ” استان کرمان زلزله ۲.۵، “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ رخ داد.

در “سالند” استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۵ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد در ۱۴ کیلومتری سالند،۲۵  کیلومتری لالی و ۳۶ کیلومتری گتوند این استان گزارش شد.

 

دوشنبه ۱۶ تیر

در این روز، “ارد” استان فارس زلزله ۲.۹، “کوهبنان” استان کرمان زلزله ۲.۸، “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، “اهر” استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹، “خرم آباد ” استان لرستان زلزله ۲.۷، “درز” استان فارس زلزله ۲.۸ و” تخت” استان هرمزگان زلزله ۲.۷ را تجربه کردند.

 

سه‌شنبه ۱۷ تیر

“قنوات” استان قم زمین‌لرزه‌ای را به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در۳۷  کیلومتری قنوات استان قم و ۳۸ کیلومتری سفید دشت و ۴۳ کیلومتری نوش‌آباد استان اصفهان بوده است.

“سلامی” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، “باخرز” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، “خانه‌زنیان” استان فارس زلزله ۲.۸، “محمله” استان فارس زلزله ۲.۵ را تجربه کردند.

بنر-هومکا-ستاره

در “شهداد” استان کرمان نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون آن در۲۷  کیلومتری شهداد، ۴۴ کیلومتری سیرچ و ۴۷ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

“لیردف” استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۸ در عمق ۲۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۲ کیلومتری لیردف و ۸۰ کیلومتری بندر جاسک استان هرمزگان و ۹۱ کیلومتری زرآباد استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسید.

در منطقه “ویس” استان خورستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۳ کیلومتری ویس، ۴۰ کیلومتری هفتگل و ۴۰ کیلومتری ملاثانی این استان بوده است.

در “سرپل ذهاب” استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۲ کیلومتری سرپل ذهاب،۲۵ کیلومتری قصر شیرین و ۲۸ کیلومتری گیلانغرب این استان گزارش شد.

“ارکواز” استان ایلام نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۹ کیلومتری ارکواز، ۳۱ کیلومتری مهران و ۳۴ کیلومتری صالح آباد این استان بوده است.

“ارد” استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری ارد، ۲۳ کیلومتری بیرم و ۲۹ کیلومتری خنج این استان گزارش شده است.

 

چهارشنبه ۱۸ تیر

در این روز نیز، در “ارد” استان فارس زلزله ۲.۹، “سنگان” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷، “محمله” استان فارس زلزله ۲.۹، “سمیع آباد” استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، “لیردف” استان هرمزگان زلزله ۲.۹، “قطرویه” استان فارس زلزله ۲.۶ و “کهنوج” استان کرمان زلزله ۲.۸ رخ داد.

در قصرشیرین بعد از دو زلزله ۲.۷ریشتری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳ رخ داد که عمق آن در ۹ کیلومتری زمین و کانون این زمین‌لرزه در ۱۲ کیلومتری قصر شیرین و ۳۱ کیلومتری سرپل ذهاب این استان به ثبت رسید.     

پنج‌شنبه ۱۹ تیر

در “محمله” استان فارس زلزله ۲.۷، در منطقه”درز “استان فارس زلزله ۲.۹ و در “مهران” استان ایلام زلزله ۲.۹ رخ داد.

“قصرشیرین” استان کرمانشاه نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون رومرکز در ۱۷ کیلومتری قصر شیرین و ۲۷ کیلومتری سرپل ذهاب این استان بوده است.

 

جمعه ۲۰ تیر

“تبریز” مرکز استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷،” انارک” استان اصفهان زلزله ۲.۹، “رودهن” استان تهران زلزله ۲.۵، “عنبرآباد” استان کرمان زلزله ۲.۵ را تجربه کردند.

در “حاجی آباد” استان هرمزگان نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۲۸ کیلومتری حاجی آباد و ۴۰ کیلومتری فارغان استان هرمزگان و ۴۸ کیلومتری درز استان فارس گزارش شد.

منبع: ایسنا


ستاره
Logo