تغییر کاپیتان پرسپولیس!

پرسپولیس در دو بازی‌ دوستانه با یک ترکیب تکراری به میدان رفت و به نظر می‌رســد یحیی با همین ترکیب مهمان پیکان خواهد بود.

ستاره
Logo