کنایه مهدی تاج در استوری جنجالی اش به کیست؟

مهدی تاج درست در زمان شروع برنامه فوتبال برتر با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش حاشیه تازه‌ای را به راه انداخت. آیا منظور او به میثاقی بود؟

کنایه مهدی تاج در استوری جنجالی اش به کیست؟

 

ستاره | سرویس اخبار – به نظر می‌رسد مهدی تاج هم‌چنان از اتفاقات رخ داده در برنامه فوتبال برتر دلخور است چرا که او همزمان با شروع این برنامه یک استوری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.آیا این استوری او خطاب به میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر بوده است؟

 

کنایه مهدی تاج در استوری جنجالی اش به کیست؟

منبع: جام نیوز


ستاره
Logo