کشف شواهد تازه از پنهانکاری چین در ابتدای همه گیری کرونا

هنگامی که اپیدمی کوید 19 تازه آغاز شده بود، چین عمداً چندین واقعیت در مورد ویروس کرونا را پنهان کرد.

ستاره | سرویس اخبار – به گزارش اسپوتنیک به نقل از دیلی میل هنگامی که اپیدمی تازه آغاز شده بود، چین عمداً چندین واقعیت در مورد ویروس کرونا را پنهان کرد.

 

کشف شواهد تازه از پنهانکاری چین در ابتدای همه گیری کرونا

 

بنر-هومکا-ستاره

به گفته دیلی میل، این در گزارش گروه رسانه‌ای مستقل Caixin بیان شده است.

طبق اطلاعات آنها، حتی قبل از آنكه چین به سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع بیماری به ظاهر ناشناخته در این كشور اطلاع رسانی کند، حداقل پنج آزمایشگاه در چین نتیجه گرفته بودند كه ویروس كرونا می‌تواند منجر به مرگ شود.

يكي از مراكز تحقيقاتي كه نمونه‌های آلوده به ویروس كرونا را مورد مطالعه قرار داد، در ماه دسامبر تشخیص داد كه اين بيماری بطور غيرقابل انکاری “مسری” بوده است.

بنابراین، در چین با شروع اپیدمی، آنها نه تنها می دانستند که با چه نوع بیماری روبرو هستند، بلکه می‌دانستند که این بیماری از فرد به فرد دیگر نیز منتقل می شود.


ستاره
Logo