بازگشت رهبر کره شمالی یا بدل او؟

در فضای مجازی دوباره شایعه‌ای مبنی بر اینکه بیش از یک «کیم جونگ اون» وجود دارد به همراه تصاویر مقایسه ای، منتشر می‌شود.

ستاره | سرویس اخبار – فضای مجازی دوباره شروع به انتشار شایعه‌ای مبنی بر اینکه بیش از یک «کیم جونگ اون» وجود دارد، کرده است.

بازگشت رهبر کره شمالی یا بدل او؟

کاربران با قراردادن تصویر قدیم و جدید رهبر کره شمالی به این نتیجه رسیده‌اند که وی بدل دارد. نظر شما چیست؟

بنر-هومکا-ستاره

منبع: برترین ها


ستاره
Logo