۲۵ کارمند بانک مرکزی تحت تعقیب!

دادستان تهران: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

ستاره | سرویس اخبار – علی القاصی‌مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در گزارشی خطاب به رئیس قوه‌قضائیه اظهار کرد: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیر کل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

 

۲۵ کارمند بانک مرکزی تحت تعقیب!

 

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

منبع: تسنیم


ستاره
Logo