بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری.
مقاصد گردشگری برای نوروز

ستاره | سرویس گردشگری – یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های سفر در انگلستان (ABTA) مقصدهای پربازدید در سال ۲۰۱۶ را پیش‌بینی‌ کرده که نام ایران نیز در این میان به چشم می‌خورد. در این گزارش پیش‌بینی شده که گردشگران در سال ۲۰۱۶، کشورهایی که از لحاظ امنیت مورد قبول اکثر کشورها هستند را در اولویت سفرهای خود قرار خواهند داد. اهمیت دادن به سفرهای ماجراجویانه، سفر به مناطق مدیترانه غربی همچون اسپانیا و رزرو اماکن اقامتی ارزان مثل هتل‌آپارتمان‌ها نیز از جمله مواردی است که در این گزارش درباره گردشگران سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است و گفته شده که جزو اولویت‌های آنها خواهند بود.

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - اسپانیا

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز

ابوظبی، کانادا، چین، فرانسه، هاوایی، ایسلند، ایران، ایتالیا، پرو، لهستان، استرالیا و سریلانکا نام کشورهایی است که ABTA در لیست نقاط پربازدید پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۶ قرار داده است.

 

تصاویری از مقاصد گردشگری برای نوروز

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - ابوظبی

ابوظبی

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - کانادا

کانادا

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - چین

چین

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - فرانسه

فرانسه

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - هاوایی

هاوایی

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - ایسلند

ایسلند

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - ایران

ایران

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - ایتالیا

ایتالیا

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - پرو

پرو

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - لهستان

لهستان

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - استرالیا

استرالیا

 

بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز 95 - دیدنی ترین مقاصد گردشگری - برترین مقاصد گردشگری - گردشگری در نوروز 95 - نوروز 95 - مقاصد گردشگری - سریلانکا

سریلانکا

 

به نظر شما بهترین مقاصد گردشگری برای نوروز کدامند؟


ستاره
Logo