مجموعه زیباترین متن و شعر درباره ادب و احترام

داشتن ادب و احترام سرمایه ارزشمندی است که باعث موفقیت انسان خواهد شد به همین دلیل متن و شعر درباره ادب و احترام از شعرا و صاحب نظران بسیاری در فرهنگ و زبان ما وجود دارد.
متن و شعر درباره ادب و احترام
 
ستاره | سرویس سرگرمی – ادب و احترام از جمله خصایص فردی و اجتماعی مهم انسانی به شمار می‌آید. در واقع داشتن ادب نشان دهنده شخصیت کامل افراد بوده و همین دلیل، در این خصوص اشعار و جملات فراوانی گفته شده است. در این مطلب به ارائه تعدادی متن و شعر درباره ادب و احترام می‌پردازیم.

متن و شعر درباره ادب و احترام

۱
ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق گردی …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲
شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
محک خالص کافر ز مسلمان ادب است
آیه آیه همه جاسوره‌ی قرآن ادب است
~~~~~✦✦✦~~~~~
۳
آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار وفاداری است…
~~~~~✦✦✦~~~~~
۴
در خردسالی ادب کن، چون تا پیر شوی بهره آن ببری …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۵
از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد
~~~~~✦✦✦~~~~~
۶
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد
~~~~~✦✦✦~~~~~
۷
چو باشی با ادب یابی معانی
چو باشی بی ادب زو باز مانی

متن و شعر درباره ادب و احترام

متن و شعر درباره ادب و احترام

متن و شعر درباره ادب و احترام

۸
هیچ ثروتی، چون عقل، و هیچ فقری، چون نادانی نیست. هیچ ارثی، چون ادب، و هیچ پشتیبانی، چون مشورت نیست.
~~~~~✦✦✦~~~~~
۹
ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت
ز هنر گوی، مگوی از پدر و مادر
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۰
یاد بگیریم وقتی اشتباهی آزمون سر زد، عذرخواهی کنیم و یاد بگیریم وقتی کسی از ما
عذرخواهی کرده بهش احترام بگذاریم! عذرخواهی نشانه ضعف نیست. نشانه‌ی ادب و شعوره …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۱
از بی ادبی کسی به جائی نرسید
درّیست ادب به هر گدائی نرسید
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۲
حق شناسی و انصاف فطرت انسانی نیست بلکه محصول ادب و تربیت است.
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۳
با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است
فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۴
بهترین چیزی که پدران برای فرزندان باقی می‌گذارند فرهنگ و ادب است …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۵
باادب باش که اندرهمه جا یابی راه
در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچو یوسف به سرتخت برآیی ازچاه
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است

متن و شعر درباره ادب و احترام
متن و شعر درباره ادب و احترام
متن و شعر درباره ادب و احترام
 
۱۶
راحتِ روح زنان، زینت مردان ادب است
باادب باش که سرمایه‌ی خوبان ادب است
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۷
آنکس که ادبش بیشتر است نزد خدا گرامی‌تر است …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۸
آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گرتو خواهی که دلت دردوجهان شادشود
هه کس از سخنت خرم و دل شاد شود
خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود
~~~~~✦✦✦~~~~~
۱۹
بی ادب گفتن سخن با خاص حق
دل بمیراند سیه دارد ورق
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۰
ادب برای ازدواج همانقدر اهمیت دارد که روغن برای موتور …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۱
از احادیث و روایات به ما شد معلوم
شرف و منزلت مرد سخندان ادب است
آیه آیه همه جا سوره‌ی قرآن ادب است
گشت ازعلم و ادب، مذهب اسلام، عیان
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۲
ادب سرمایه‌ای است که هرگز ضرر نمی‌کند، اما بدست آوردن آن آسان نیست.
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۳
ادب پیرایه‌ نادان و داناست
خوش آن کو از ادب خود را بیاراست
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۴
سعادت خانواده دو شرط واجب دارد: محبت و ادب، اما ادب از محبت لازمتر است …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۵
خسرو، ادب چه جویی، از چشم مست شوخش؟
هندو چو مست باشد، از وی ادب نیاید
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۶
ادب عبارت است از جامه ایست که بر آنچه می‌گویند و می‌نویسند می‌پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب‌تر جلوه کند …
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۷
ادب از بی ادب آموز که لقمان گوید
از عمل سوخته عکس العملی ساخته ام
~~~~~✦✦✦~~~~~
۲۸
ادب و تربیت یک نوع تاثیر قلبی است که اشخاص را تحت نفوذ و سلطه خود قرار می‌دهد و تاثیر در قلب بوسیله تلقین انجام می‌گیرد  …
 

حرف آخر

ادب و احترام از ویژگی‌های برتر یک انسان کامل بوده و همواره از آن به یکی از فضائل اخلاقی یاد شده است. خوشا به حال کسانی که به وسیله داشتن این خصوصیت ارزشمند در نزد دیگران بزرگ و عزیز هستند. اشعار درباره ادب و احترام زیر شاخه های گسترده ای مانند خوش آمد گویی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به مجموعه ۳۴ شعر درمورد خوش آمدگویی نیز بیاندازید. شما چه اشعار و جملات زیبای دیگری درباره ادب و احترام سراغ دارید؟ لطفاً آن را با ما و دیگر مخاطبان ستاره درپایین صفحه و در قسمت “نظرات و پرسش ها” به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo