زمان قضا شدن نمازهای یومیه به تفکیک در احکام تشیع و تسنن

نماز‌های یومیه یکی از ارکان مهم دین اسلام هستند که هر کدام زمان مخصوص به خود را دارند و هر گاه عمداً یا سهواً نماز در وقت خود خوانده نشود می‌گویند نماز قضا شده است.

پوشش مردان هنگام خواندن نماز

ستاره | سرویس مذهبی – نماز‌های یومیه که در پنج زمان در روز خوانده می‌شوند، از واجبات در دین اسلام هستند که باید حتماً به جا آورده شوند. می‌گویند نماز ستون دین بوده و در اسلام کسی که نماز نمی‌خواند و آن را بی اهمیت می‌شمرد، کار حرام انجام داده است. در این مقاله به زمان قضا شدن نماز‌های یومیه به صورت جداگانه می‌پردازیم.

زمان قضا شدن نماز های یومیه به تفکیک

 

وقت نماز و زمان قضا شدن نماز صبح

وقت نماز صبح از زمانی است که فجر طلوع می‌کند تا زمانی که آفتاب سر می‌زند. این یعنی از وقتی که اذان صبح گفته شود تا وقتی که آفتاب سر نزده باشد، فرصت برای ادای نماز صبح باقی خواهد بود. نمازگزاران باید برای احتیاط، ۶ الی ۷ دقیقه بعد از اذان صبح، نماز خود را بخوانند.

چنانچه نور آفتاب به زمین برسد و خورشید طلوع کند نماز صبح قضا محسوب می‌شود و باید با نیت قضا خوانده شود.

 

وقت نماز و زمان قضا شدن نماز ظهر

زمانی که یک جسم زیر آفتاب قرار می‌گیرد، سایه آن در زمان ظهر شرعی به کوتاه‌ترین حالت خود در می‌آید. سپس این سایه مجددا به سمت شرق گسترده می‌شود. از زمان گسترده شدن سایه به سمت شرق، ظهر شرعی آغاز شده است. البته در مذهب تشیع، نماز ظهر با خواندن نماز عصر قضا نمی‌شود و می‌توان آن را همزمان با نماز عصر خواند؛ ولی نماز ظهر تا قبل از اذان مغرب و یا در زمستان تا قبل از غروب آفتاب باید خوانده شود.

در واقع بعد از این که خورشید غروب کند نماز شما قضا می‌شود.

 

وقت نماز و زمان قضا شدن نماز عصر

وقت به جا آوردن نماز عصر از زمانی شروع می‌شود که پس از شروع خواندن نماز ظهر به همان اندازه نماز ظهر از آن گذشته باشد. نماز عصر را می‌توان بلافاصله بعد از نماز ظهر خواند. البته این نظریه برای شیعیان است و اهل سنت به خاطر این که اذان نماز عصر دارند این گونه نیستند. شما تا زمانی می‌توانید نماز عصر خود را بخوانید که خورشید هنوز در آسمان است و سرخی غروب نمایان نشده است و به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد. پس از آن نماز یومیه عصر شما قضا می‌شود.

 

وقت نماز و زمان قضا شدن نماز مغرب

وقت نماز مغرب از زمانی شروع می‌شود که آفتاب غروب کند و دیگر اثری از سرخی غروب در آسمان وجود نداشته باشد؛ تا زمانی می‌توان نماز مغرب را خواند که به اندازه خواندن نماز عشا تا نیمه شب وقت مانده باشد و بعد از نیمه شب نماز مغرب شما نیز قضا می‌شود که البته این مورد در اهل تسنن تا قبل از اذان عشا است و بعد از آن نماز مغرب قضا می‌شود.

 

وقت نماز و زمان قضا شدن نماز عشا

نماز عشا را باید بعد از نماز مغرب خواند و همچنین خواندن نماز مغرب بعد از عشا اشتباه است. نماز عشا را باید تا هنگام نیمه شب شرعی خواند و اگر چنانچه نماز عشا تا آن زمان خوانده نشود نماز عشای شما قضا می‌شود.

 

تا چه زمانی برای هر نماز وقت باقی است؟

در مذهب تشیع می‌توان بعد از نماز ظهر فورا نماز عصر را خواند و بعد از نماز مغرب نیز نماز عشا را خواند، ولی در تسنن این گونه نیست و بعد از نماز ظهر نباید نماز عصر را خواند. همچنین بعد از وقت نماز عصر هم نمی‌توان نماز ظهر را خواند و در نماز مغرب و عشا هم همین گونه است. ولی در خواندن نماز صبح تا زمانی وقت وجود دارد که نور آفتاب در افق نمازگزار مشاهده نشود. آیا میدانید کفاره نماز قضا چیست؟

 

نیت نماز ما فی الذمه

هر زمانی که یکی از نماز‌های پنجگانه یومیه قضا شده باشد، ولی نمازگزار نداند که کدام نماز بوده است، باید یک نماز صبح و یک نماز مغرب و یک نماز چهار رکعتی با نیت نماز ما فی الذمه بخواند. ولی اگر در مسافرت این نماز قضا شده است فقط باید یک نماز مغرب و یک دو رکعتی با نیت نماز ما فی الذمه بخواند؛ و باز هم اگر نداند که مسافر بوده یا نه باید در این حالت یک نماز دو رکعتی و یک چهار رکعتی و یک نماز مغرب به نیت ما فی الذمه بخواند.

 

زمان قضا شدن نماز های یومیه به تفکیک

 

سخن آخر

در احادیث بی شماری نسبت به خواندن نماز اول وقت تاکید شده و برای آن فضیلت‌های زیادی در نظر گرفته شده است. یک انسان مومن در هر حال و در هر مواقعی می‌بایست نسبت به خواندن نماز خود اهتمام ورزد و نباید در خواندن نمازش سهل انگاری کند. همچنین خواندن نماز در موعدی که برای نمازگزار مشخص و مقرر شده است ثواب کامل را دارد.

البته گفته شده که هر زمان که می‌توانید نماز‌های قضا شده خود را به جا بیاورید. شما چه راه کار‌هایی را برای جلوگیری از قضا شدن نماز‌های یومیه سراغ دارید؟ لطفا آن‌ها را در قسمت نظرات و پرسش‌ها با ما و دیگر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. در پایان از شما دعوت می‌شود مطلب احکام نماز چیست و شامل چه مواردی است؟ را نیز در ستاره از نظر بگذرانید.


ستاره
Logo