تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم (زنا کردن) چیست؟

دیدن زنا در خواب به معنای میل جنسی شدیدی در شماست که می‌خواهید آن را ابراز کنید. البته تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم در شرایط مختلف متفاوت است.
تعبیر خواب نزدیکی با نامحرم
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – یک خواب ممکن است از نظر افراد مختلف و همچنین از حیث زمانی تعابیر گوناگونی داشته باشد که این به معنای درست بودن یکی و نادرست بودن دیگری نیست، بلکه به شرایط فرد خواب بیننده نیز بستگی دارد. در این مطلب با تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم با ستاره همراه شوید. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خویش می‌توانید به صفحه تعبیر خواب مجله ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم (اسلامی)

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با زنا کردن دوشیزگی دختری را از بین بردی بدان معنی است که اموال حرام به دست خواهی آورد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که با زنی نابکار نزدیکی کنی نمایانگر این است که خواهان مال حرام در دنیا خواهی شد. اگر بیننده خواب زن باشد، تعبیر یکسان خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مادر و یا خواهر و یا کسی که بر تو حرام باشد آمیزش کنی به این معناست که مهر خویشاوندی شما از بین می‌رود. اگر شخص زنده یا مرده باشد به غم و اندوه تعبیر می‌شود. 

 

تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم - زنا کردن در خواب

تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم

 

تعبیر خواب نزدیکی کردن با نامحرم (غربی)

به صورت کلی تعبیر خواب نزدیکی تفاسیر گوناگونی دارد. اگر در خواب ببینید که مرتکب زنا می‌شوید بدان معنی است که میل جنسی زیادی دارید و مشتاق به ابراز آن هستید. دیدن زنا در خواب همچنین به این معناست که شما با انجام عملی زشت که به آن اعتقاد ندارید به ذهن هوشیار خویش خیانت کرده اید. ممکن است شما کاری غیر قانونی انجام داده باشید و برایتان سخت باشد خود را ببخشید. 

  • اگر در خواب خود را در حال نزدیکی با شخص نامحرمی ببینید به معنای عدم تشخیص شماست به طوریکه شما به ارزش‌های خود اطمینان ندارید.
  • اگر در خواب شریک زندگی خود را دیدید که با نامحرمی در حال نزدیکی است و شما عصبانی هستید به معنای وجود مشکلی شخصی در روابط شماست. 
  • اگر در خواب ببینید در شرایطی هستید که می‌توانید زنا کنید اما مقاومت می‌کنید به این معناست که شما در کشمکش با امیال جنسی خود هستید. این خواب همچنین بدان معنیست که شما به قدرتی برای مقابله با سختی‌هایی که در لحظه ممکن است ایجاد شوند، نیاز دارید.
  • اگر در خواب ببینید که در رابطه ای زناکارانه هستید و عاشق طرف مقابل خود هستید تا جایی که به او عشق می‌ورزید اما او شریک زندیگتان نیست، نشانه مثبتی است و بدان معناست که شما در حال سرکوب احساسات جنسی خود هستید و بایستی علاقه خود را به کسی که دوستش دارید ابراز کنید.
  • خواب دیدن درباره زنا بسته به شرایط فرد خواب بیننده تعابیر متفاوتی دارد. اگر در خواب ببینید که به شریک زندگی خود خیانت می‌کنید به این معناست که میل جنسی زیادی دارید که مشتاقید آن را ابراز کنید اما اگر شریک زندگی خود را در حال زنا و خیانت دیدید به معنای ایجاد ناامنی و کمبود محبت از سوی همسر شماست.

بیتون می‌گوید:

دیدن خواب زنا بیانگر انجام کارهای نادرست است. اگر در خواب مشاهده کنید که زنا کرده اید، به این معناست که دست به کار اشتباهی می‌زنید. اگر زنی در خواب ببینید که زنا کرده است، به این معناست که با شوهر خود اختلافاتی دارد که منجر به جدایی می‌شود.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

به زنا مرتکب شدن در خواب نشانگر اشتیاق و میل زناشویی است و گاهی نیز به خیانت به خود به صورت ضمیر ناخودآگاه نیز تعبیر می‌شود. خواب دیدن درباره خیانت همسرتان به شما به معنای احساس ترس و ناامنی در مورد رها شدن و ترک شدن است.

برگرفته از: auntyflo.com

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo