تعبیر خواب دامن – دیدن دامن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دامن به طور کلی نشانه سفر و به دست آوردن پول است. دیدن دامن در حالات مختلف (دامن رنگی، دامن پاره، دامن بلند و کوتاه و ...) تعابیر گوناگونی دارد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب دامن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها از نظر معبرین غربی و اسلامی تعابیر گوناگونی دارند ولی این بدان معنا نیست که عده ای خواب‌ها را به طور درست و عده ای نادرست تعبیر می‌کنند بلکه هر کس باید با توجه به وضعیت روحی و شرایط زندگی تعبیر متناسب با خوابش را برگزیند. در این مطلب با تعبیر خواب دامن با ستاره همراه باشید. برای تعابیر کلی خواب خویش می‌توانید به صفحه تعبیر خواب ستاره مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب دامن

دامن بلند: تعبیر خواب دامن بلند به این معنی است که شما نیاز مداوم دارید تا بین عقیده خود و عقیده دیگران تعادل ایجاد کنید.

دامن کوتاه: اگر در خواب دامن کوتاهی ببینید باید مراقب باشید زیرا به مقدار زیادی تحت تأثیر احساسات خود هستید.

دامن قرمز رنگ: اگر در خواب دامنی قرمز رنگ دیدید نشان دهنده آشنایی و معاشقه ای غیر عادی خواهد بود که در واقعیت تنها مقدمه ای برای یک عاشقانه است.

دامن مشکی: دیدن دامن مشکی در خواب معمولا مختص کسانی است که از پذیرفتن واقعیت‌ها ترس دارند. این خواب بیانگر این است که برای رسیدن به امیال درونی باید تلاش کنید.

خریدن دامن: اگر در خواب بخواهید یک دامن بخرید به این معناست که شما به تعطیلات نیاز دارید. اگر خرید شما ناموفق باشد به این معنی است که شما باید با دقت درباره تصمیمات خود فکر کنید و برنامه‌ریزی کنید تا به ناامیدی دچار نشوید.

دوختن دامن: دوخت دامن در خواب بیانگر این است که شما برای تغییرات در زندگی واقعی آماده اید و مصمم هستید تا کنترل موقعیت را در دست بگیرید.

پوشیدن دامن: پوشیدن دامن در خواب نشان می‌دهد که سفر کوتاه مدتی در رابطه با کار و یا مدرسه برای شما پیش خواهد آمد و در این سفر افرادی را ملاقات خواهید کرد.

درآوردن دامن: درآوردن دامن از تن در خواب به معنای این است که بعضی از اعضای خانواده شما سفری را درباره یک موضوع مرتبط به شما برنامه‌ریزی خواهند کرد.

 

تعبیر خواب دامن - دیدن دامن در خواب

تعبیر خواب دامن

 

چیدن دامن: چیدن دامن در خواب بیانگر این است که فرزندان و یا خردسالان شما در موضوعی به شما کمک خواهند کرد.

پاره کردن دامن: اگر در خواب ببینید دامنی را پاره می‌کنید به این معناست که کمک‌های پزشکی در رابطه با سلامتی خود دریافت می‌کنید و در زمان کوتاهی به نتیجه خواهید رسید.

دامن آهنین: دیدن دامن آهنی در خواب بیانگر نیاز شما به یک سفر برای استراحت خواهد بود.

دامن پلیسه: تعبیر خواب دامن پلیسه نشانگر این است که شهر محل زندگی خود را به واسطه شغلتان عوض می‌کنید و به مدت طولانی آنجا خواهید ماند.

بیتون می‌گوید:

  •  اگر در خواب روی دامن کسی بنشینید به این معناست که در کارتان موفق می‌شوید.
  • اگر دختری در خواب ببینید که شخصی روی دامنش نشسته به معنای این است که به خاطر اشتباهی مورد سرزنش قرار می‌گیرد.
  • اگر در خواب ببینید که ماری روی دامنتان قرار دارد نمایانگر این است که دشمنان شما را آزار می‌دهند و اگر گربه ای روی دامن خود ببینید به این معنی است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله گر نیفتید.

یونگ می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که دامن می‌پوشید نمادی از زنانگی شماست و همچنین نمایانگر پیام‌ها و سیگنال‌های مخفی است که ارسال می‌کنید.

تعبیر خواب دامن پوشیدن مرد به این معنی است که جنبه‌های احساسی در او ضعیف است و باید تقویت شود.

از اینکه با تعبیر خواب دامن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. در مجموعه تعبیر خواب ستاره می‌توانید با تعبیر خواب لباس در حالت‌های مختلف نیز آشنا شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo