تعبیر خواب کله گاو – دیدن کله گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کله گاو از نظر معبرین اسلامی معانی مختلفی داشته که همه آن‌ها بر زیادی و فراوانی مال و نعمت دلالت دارند، اما اگر گاو با کله شما را زمین بیاندازد به معنای ضرر و زیان مالی است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کله گاو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  تفاسیری که در اینجا ذکر می‌شود به صورت کلی است و هرکس متناسب با شرایط روحی خود ممکن است خواب‌هایی ببینید که متأثر از شرایط زندگی شخصی اوست. با این حال برای یافتن تفسیری کلی از رویای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب کله گاو - دیدن کله گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کله گاو (معبرین کهن)

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که گاو نر با کله شما را به زمین انداخته‌است به این معناست که اگر مشغول کاری هستید از آن برکنار خواهید شد و اگر تاجر هستید دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید و یا چنانچه پادشاه باشید، تخت پادشاهی و سلطنت را از دست خواهید داد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در رویای خویش دیدید که در حال خوردن کله گاو هستید بدان معناست که در آن سال نعمت فراوانی به دست خواهید آورد.

 حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 

اگر در خواب ببینی که گاوی داری که سه سر دارد به معنای این است که غلام تو سه سال برایت کار می‌کند.

 

تعبیر خواب کله گاو (معبرین غربی)

خواب دیدن کله گاو می‌تواند نشانگر شخصی باشد که در گذشته در زندگی شما بوده‌است و اکنون از بین رفته‌است. سر گاو همچنین ممکن است نمایانگر چهره شخصی باشد که در گذشته شما را تغذیه کرده‌است و یا به شما کمک کرده‌است. اگر در خواب ببینید که در حال بریدن سر گاوی هستید، می‌تواند نشانه‌ای از خشونت باشد و نشان می‌دهد که شما می‌خواهید حرف آخر را در کارهایتان بزنید.

برگرفته از: dream-meaning.net


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo